W 2013r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała wydanie specjalne „Zeszytów Wodociągowych”, które w całości poświęcone zostały zagadnieniom ważnym dla branży. Specjaliści IGWP na bieżąco monitorują szczególnie istotne problemy naszych Członków, na których podstawie powstają Zeszyty Specjalne.
Opulikowano trzy niezależne opracowania, cieszące się dżym zainteresowaniem czytelników, które poruszały następujące tematy:

Nakład Zeszytów Specjalnych z 2013 r. został wyczerpany.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF