O "Wodociągach Polskich"

Zakres tematyczny:

Na łamach Kwartalnika poruszane są najważniejsze dla naszej branży tematy. Czytelnicy znajdą tu podsumowanie istotnych wydarzeń z kraju i ze świata, zapowiedzi rynkowych nowości i ciekawe wywiady z osobami, które chcą dzielić się swą wiedzą i spostrzeżeniami. Każdy numer ma swój temat przewodni, wokół którego chcemy się skupić i dostarczyć odbiorcom kompleksowych informacji. W „Wodociągach Polskich” znajdują się artykuły dotyczące prawa i zagadnień legislacyjnych, analizy ekonomiczne, artykuły techniczne czy felietony. Głos zabierają przedstawiciele branży, prezentując dokonania i sztandarowe inwestycje swoich firm. Czytelnicy dowiedzą się z kwartalnika jak jeszcze lepiej można zarządzać przedsiębiorstwem wod-kan. Nie brakuje tematów związanych z gospodarką energetyczną, technologiami, informatyzacją branży, czy wynikami najnowszych badań naukowych. Wreszcie „Wodociągi Polskie” to informacje z życia Izby – działań podejmowanych na rzecz naszych Członków, kalendarza wydarzeń, czy zaproszeń na szkolenia i kursy zawodowe.

Odbiorcy pisma:

Kwartalnik dedykowany jest osobom związanym z branżą wodociągowo-kanalizacyjną: kierownictwu i pracownikom wszystkich szczebli przedsiębiorstw, projektantom, eksploatatorom, przedstawicielom jednostek badawczych, studentom. Grono odbiorców znajdzie także z pewnością wśród przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną.

Komitet Naukowy

 • doc. dr inż. Henryk Bylka
  Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Jacek Czekała
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Krzysztof Głuc
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marek Gromiec
  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
  Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
  Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Licznar
  Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
  Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Maciej Mrowiec
  Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj
  Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Florian Piechurski
  Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
  Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki
  Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Marek Sozański
  Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
  Politechnika Gdańska
 • dr hab. Krystian Ziemski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Rada Programowa

 • Breńko Tomasz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sokółka
 • Chudziński Paweł, Aquanet S.A. Poznań
 • Dawidziak Janusz, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Goleniów
 • Fennig Robert, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. Kościerzyna
 • Karolczak Marek, WOD-KAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski
 • Kozłowski Zbigniew, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Sp. z o.o. Zgorzelec
 • Majewski Władysław, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Toruń
 • Piotr Niemiec, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zabrze
 • Milcarz Henryk, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce
 • Michalski Andrzej, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie
 • Mróz Zbigniew, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Legnica
 • Pochwalska Magdalena, Sosnowieckie Wodociągi S.A. Sosnowiec
 • Pancer Wiesław, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn
 • Pilarski Tadeusz, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój
 • Rzepecki Tadeusz, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów
 • Sobieralski Ryszard, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. Nowogard
 • Tomusiak Renata, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawie S.A. Warszawa
 • Wójtowicz Andrzej, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Słupsk
 • Ziętara Piotr, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
 • Ziomek Witold, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław
 • Żołądkiewicz Edward, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Morąg

„Wodociągi Polskie”
Kwartalnik ogólnopolski

ISSN 1506-17IX
Nakład: 2000

Adres redakcji:
85-073 Bydgoszcz
ul. J. Kasprowicza 2
tel.: +48 52 376 89 32
fax: +48 52 376 89 29
e-mail: a.lembicz@igwp.org.pl

Redaguje zespół w składzie:
Krzysztof Dąbrowski, prezes IGWP
Anna Lembicz, redaktor naczelna
Anna Lutowska, z-ca redaktor naczelnej

Redakcja techniczna i druk: ARSPOL Sp. z o.o.
Skład: ArtStudio

Prenumerata i dystrybucja:
Anna Lutowska
a.lutowska@igwp.org.pl, tel. 52 376 89 24

Reklama:
Anna Lembicz
a.lembicz@igwp.org.pl, tel. 517 013 743

Reklama

Reklama w Kwartalniku „Wodociągi Polskie” to najlepszy wybór jeśli:

 • Waszą grupą docelową są przedsiębiorstwa z branży wod-kan
 • Szukacie wiarygodnego źródła przekazu
 • Pragniecie trafić ze swoją ofertą precyzyjnie do swojej grupy docelowej
 • Zależy Wam na budowaniu i rozwoju marki na wymagającym rynku
 • Chcecie współpracować z największą organizacją branżową sektora wod-kan w Polsce
Cennik reklam z zamówieniem

Prenumerata

Dołącz do grona stałych czytelników "Wodociągów Polskich"!

Cena rocznej prenumeraty to 160 zł netto (VAT 8%).

Pobierz formularz zamówienia prenumeraty na 2021 r.


Wypełniony formularz proszę przesłać na numer fax 52 3768929 lub e-mailem na adres a.lembicz@igwp.org.pl

Od redakcji: Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowywania tekstów przyjętych do druku, a także prawo odrzucenia tekstów, które nie są zgodne z profilem pisma oraz do decydowania o terminie ewentualnego druku zgłoszonych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść ogłoszeń, artykułów promocyjnych i reklam publikowana jest na odpowiedzialność PT Zleceniodawców. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów, które nie są zgodne z interesami Wydawcy. Publikacje nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów państwa. Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie, druk i rozpowszechnianie zabronione.