Wydawnictwa

Nowy zeszyt specjalny INFRASTRUKTURA DESZCZOWA. Od stanu krytycznego do zasadniczych działań na rzecz klimatu
NOWOŚĆ! Infrastruktura deszczowa. Od stanu krytycznego do zasadniczych działań na rzecz klimatu
W Łodzi rozpoczął się XXI Kongres WOD-KAN-EKO
Już jest! Nowy numer Zeszytów IGWP
Nowy zeszyt specjalny ZWALCZANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWYCH Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTW WOD-KAN
Zwalczanie uciążliwości zapachowych z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan. Uwarunkowania prawne i dobre praktyki
Bezpieczna kranówka w naczyniach kamionkowych
Konferencja uzgodnieniowa RODO w przedsiębiorstwach wod-kan.
Nowe Zeszyty IGWP
Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków wobec idei Smart Cities.
Przepływy środowiskowe okiem Wód Polskich
Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan
Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych
Nakłady na środki trwałe.
Zeszyt specjalny "Kształtowanie cen za wodę i ścieki w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych – zmienne i zależności"
Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Zeszyty Specjalne IGWP (nakład wyczerpany)
Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej
Podstawy bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych
Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1