Wydarzenia

Sprawozdanie z udziału w seminarium „III Cycle of International project Benchmarking in Ukraine”
Kadra zarządzająca w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
Branża wod-kan gra fair-play
IGWP współorganizatorem Polsko-Irackiego Forum Gospodarczego
XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce
Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Konferencja "Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyczny".
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" prezentuje osiągnięcia branży wod-kan na Międzynarodowej konferencji w Jaremcze na Ukrainie.
Konferencja w spr. projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Studia podyplomowe "Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych"
Studia podyplomowe dla prosumentów biznesowych OZE i przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych.
Jubileusz 30-lecia PWiK w Suwałkach
2016.10.25-26 - IGWP Patronem Honorowym I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” w hotelu Belvedere w Zakopanem
25-lecie działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Kos-Eko.
Konsultacje - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Samorządy negatywnie o planowanych podwyżkach opłat za pobór wód.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 12.09.2016r.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, nr POIiŚ.2.3/3/2016
Piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych rozpoczęta
Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji - Instytut Nauk Prawnych PAN

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1