Ustawy

Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy
Projekt ustawy "Prawo Wodne" z dnia 11.08.2016r.
Stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Nowa ustawa - Prawo Wodne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przez posiadacza zależnego gruntów i budynków, który zawarł bezpośrednią umowę z właścicielem.
Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja ustawy o OZE - przesunięcie o pół roku wejście w życie przepisów dotyczących systemu aukcyjnego.
Plan pracy Senackiej Komisji Środowiska
Podatek od nieruchomości za czasowe zajęcie nieruchomości
Rozliczanie ścieków od odbiorcy pobierającego wodę z wodociągu i z własnej studni
Refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
Nowe zasady zatrudnienia na czas określony.
Prezydent RP podpisał ustawę
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego
Uwagi do projektu ustawy o strategicznych inwestycjach.
Projekt ustawy o UOKiK
Projekt ustawy Kodeks budowlany

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r. +

    Szkolenie odwołane Czytaj więcej
  • Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r. +

    Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r.  Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.