Ustawy

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie IGWP
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
Najnowsze informacje w sprawie ustawy Prawo wodne
Zdjęcie z porządku obrad Sejmu z dnia 07.07.2017 r. projektu ustawy Prawo wodne
Drugie czytanie projektu ustawy - Prawo wodne
Sprawozdanie z prac połączonych Komisji Sejmowych w sprawie nowego Prawa wodnego
Trzy miesiące do obowiązku złożenia audytu energetycznego
Sprawozdanie z prac Podkomisji w sprawie nowego Prawa wodnego z dn. 22 czerwca br.
Nowy projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 26.04.2017 roku
Nowy jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Konferencja w spr. projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Zmiana ustawy o odpadach
Rząd wycofuje się z podwyżek opłat za pobór wód w 2017 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 13.10.2016 roku
Konsultacje - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Obniżenie stawek za pobór wód między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202)
Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. +

    Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Czytaj więcej
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.