8 lipca 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy na kolejną, organizowaną przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, konferencję online:

 

WOD-KAN KONTRA WIRUS
CZY COVID ZMIENI BRANŻĘ?

 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemal z dnia na dzień, wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Głównym wyzwaniem firm wod-kan było zapewnienie społeczeństwu ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracowników, ale także, odbiorców naszych usług.

Sytuacja pandemii sprawiła, że stanęliśmy w obliczu szeregu pytań i wątpliwości, z którymi musimy się mierzyć.

Czy przedsiębiorstwa wod-kan były przygotowane do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego? Gdybyśmy mogli wskazać największe wyzwania w każdym z obszarów działalności firm, to jakie by one były?

Czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie zadbać o pracowników?
Czego pracodawcy mogą w tym szczególnym okresie wymagać od zatrudnionych, a do czego nie mają prawa? Jakie uprawnienia mają pracownicy?

Życie i zdrowie ludzi powinno być najważniejsze, ale jednocześnie, wielką wartością jest utrzymanie miejsc pracy i egzystencji firm. Jak koronawirus wpłynął na sytuację firm?
Czy branża może liczyć na instrumenty wsparcia finansowego?

Czego nauczył nas ostatni kryzys, jakie zmiany przyniesie branży? Jak wygląda lockdown w firmach wod-kan? Czy dzisiaj jesteśmy przygotowani na pojawienie się „pracownika zero”?

Tematy te podejmie Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
a w rozmowie udział wezmą:

Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Piotr Ziętara, Wiceprzewodniczący Rady Izby, Prezes MPWiK S.A. Kraków
Paweł Hryciów, Prezes MPWiK sp. z o.o. Kołobrzeg
Elżbieta Manicka, Radca prawny, Kancelaria Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski s.j.
Marcin Borek, Doradca Zarządu PFR/Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych 

 

Zapisy na stronie www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne

299 zł netto - członkowie IGWP
349 zł netto - pozostali uczestnicy

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do druku

Termin webinarium:
24 lipca 2020 r., godz. 9.00-12.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24 lipca 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

1 lipca 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej organizowane przez Xylem Water Solutions Polska oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”:

Jak łagodzić skutki zmian klimatycznych? Czy obecna technologia poradzi sobie z odzyskiem wody ze ścieków w obliczu nowego rozporządzenia Unii Europejskiej?

Zmiany klimatu, susze i powodzie powodują coraz większą presję na zasoby wodne. Jak regulacje prawne i innowacyjne technologie mogą łagodzić skutki tych zmian? Czy odzysk wody ze ścieków pomoże nam rozwiązać te problemy? Tematy te poruszymy podczas tego wydarzenia.
Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Program webinarium:

10:00 - 10:20 Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków na cele rolnicze - Klara Ramm, ekspert Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

10:20 - 11:00 Oxelia™ - Biologicznie aktywny system filtracji wspierany przez ozon - Anna Borowczyk-Kurasińska, BDM Xylem Water Solutions Polska

11:00 – 11:30 Dyskusja i pytania do Prelegentów

Prelegenci:

Klara Ramm - Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA oraz stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Współpracując z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentuje polską branżę wod-kan w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora.

Anna Borowczyk-Kurasińska - Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska, studentka Executive MBA. Od wielu lat związana z branżą wod-kan, uczestniczy regularnie w najważniejszych branżowych wydarzeniach. Reprezentuje firmę Xylem Water Solutions Polska od ponad 10 lat, odpowiadając za jej rozwój w branży komunalnej. Śledzi przeobrażenia w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych na przestrzeni lat, z pasją i świadomością wyzwań związanych z wodą przed jakimi stoi nasza planeta.

Kontakt z organizatorem:
Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy na stronie wydarzenia
https://igwp.clickmeeting.pl/webinarium-xylem-czy-obecna-technologia-poradzi-sobie-z-odzyskiem-wody-ze-sciekow-/register?_ga=2.154004536.1428711608.1592739919-1339865601.1584444129

Termin webinarium
22 czerwca, godz. 10.00 - 12.30

Tematyka webinarium
1. Pojęcie stanu epidemii w świetle postanowień ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i stanów zakaźnych u ludzi z 2008 r.

a) wprowadzenie stanu epidemii
b) odwołanie stanu epidemii

2. Czas obowiązywania decyzji administracyjnych

3. Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym

4. Wpływ wprowadzenia stanu epidemii na czas trwania postępowań administracyjnych w świetle postanowień ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

a) zawieszenia podejmowania czynności procesowych takich jak np. oględziny, rozprawy administracyjne itp.
b) zawieszenie biegu terminów do załatwienia spraw administracyjnych
c) przerwanie biegu terminów dla czynności procesowych
d) przerwanie biegu terminów przedawnienia
e) wpływ stanu epidemii na możliwość wydania decyzji administracyjnej
f) wpływ stanu epidemii na wykonalność decyzji administracyjnych

5. Ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie w okresie trwania stanu epidemii

6. Upływ terminu obowiązywania decyzji administracyjnych w okresie trwania stanu epidemii i jego wpływ na możliwość korzystania z uprawnień wynikających z decyzji

7. Prowadzenie działalności bez wymaganej decyzji po zakończeniu stanu epidemii.

8. Skutki prawne braku wymaganych decyzji z powodu trwania stanu epidemii

a) administracyjne
b) karne
c) cywilne

Prowadzący:

Gruszecki KrzysztofKrzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. W latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy. W latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, opinii i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego.


Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium
24 czerwca, godz. 10.00 - 12.10

 

Tematyka webinarium

Podczas webinarium omówiona zostanie problematyka wprowadzania ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie eksploatacji systemów oraz uwarunkowań prawnych. Przedstawione zostaną dobre praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie kontroli, zapisów umownych oraz próby kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekami przemysłowymi w zlewniach oczyszczalni ścieków.

Program webinarium

10:00 Ścieki przemysłowe – szansa czy zagrożenie? Bartosz Łuszczek

 • Korzyści płynące ze strumieniem ścieków przemysłowych
 • Zagrożenia i problemy
 • Rola oczyszczalni ścieków w regionie
 • Czy warto kontrolować ścieki przemysłowe?

10:15 Prawne uwarunkowania wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, Mikołaj Maśliński

Lokalizacja zagadnienia w polskim systemie prawnym

10:45 Kontrola dostawców ścieków przemysłowych, Mirosława Dominowska

 • Miejsce, sposób, częstotliwość kontroli
 • Pobór próbek kontrolnych, zakres analiz

11:00 Przerwa

11:10 Podstawa kontroli – zapisy stosowane w dokumentach, Mirosława Dominowska

 • Procedury i dokumenty
 • Wymagania wobec dostawcy
 • Zapisy dotyczące kontroli

11:25 Ograniczenia prawne, presja dostawców, bezpieczeństwo oczyszczalni ścieków – jak uporządkować gospodarkę ściekami przemysłowymi w zlewni kanalizacyjnej, Bartosz Łuszczek

 • Relacje z dostawcami
 • Skutki kontroli

11:40 Co można poprawić w obowiązujących przepisach?, Bartosz Łuszczek

11:50 Podsumowanie i dyskusja

12:10 Zakończenie webinarium

 

Prowadzący:

Dominowska MirkaMirosława Dominowska - Główny Technolog ds. oczyszczania ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Od ponad 20 lat związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Początek działalności zawodowej to praca a następnie zarządzanie działalnością Biura Inżynierskiego GAZDA specjalizującego się w projektowaniu, rozruchach oraz nadzorowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Od 2009 r zatrudniona w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie początkowo na stanowisku technologa OŚ Pomorzany, następnie głównego technologa ds. oczyszczania ścieków.

Luszczek Bartekmgr inż. Bartosz Łuszczek - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technologii i innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w największych oczyszczalniach ścieków w Małopolsce. Jest przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), gdzie uczestniczy w konsultacjach europejskich aktów prawnych i polityki, dotyczących branży wodno-ściekowej. Od 2018 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wod-kan.

Maslinski MikolajMikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

 

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
299 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium
30 czerwca, godz. 10.00 - 13.00

 

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria w modułach:

Moduł I. 23 czerwca, Obsługa klienta – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

Moduł II. 30 czerwca, Obsługa klienta – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

Istnieje możliwość wyboru obu modułów w kolejności lub niezależnie jednego. 

Forma prowadzenia to warsztat, gdzie możliwy jest obustronny kontakt audio z uczestnikami. Czas trwania około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

 

Szczegóły webinarium
Warsztaty dla pracowników spotykających się z „trudnymi” klientami i sytuacjami kryzysowymi w obsłudze

Dopóki nam i klientowi dopisuje dobre samopoczucie i żadna ze stron nie czuje się zagrożona, obsługa wychodzi nam naturalnie. Jednak najlepszym testem jakości obsługi jest radzenie sobie
w sytuacjach kiedy strony kontaktu nie są zadowolone. Pretensje, agresja, przypisywanie nam złych intencji, a nawet po prostu ”trudne” cechy osobowości – te wszystkie elementy powodują, że obsługa staje się trudna, a my pamiętamy takie przypadki długo po rozstaniu z klientem.

„To co robią inni może wzbudzać nasze uczucia, ale nie jest ich przyczyną” – aby radzić sobie z innymi ludźmi w sytuacjach sprzeczności interesów i emocji musimy zrozumieć przyczyny, z powodu których pojawiają się trudności w obsłudze. Wpływając na źródła trudności zarządzamy własną postawą
i zachowaniami.

Tematyka

 • Bariery w obsłudze - skąd się biorą problemy w obsłudze klienta.
 • Przełamywanie barier. Trudne sytuacje w obsłudze. Pozytywna psychologia konfliktu – „konflikt jako przyszłe porozumienie”.
 • Źródła problemów w obsłudze - „Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób w jaki je widzą”.
 • Budowanie własnej postawy - najtrudniejszy element zarzadzania obsługą. Jakość obsługi zależy od tego, jak radzimy sobie ze sobą.
 • Asertywność w praktyce - techniki zarządzania własną postawą.
 • Fitness osobowości: budowanie samokontroli i postawy profesjonalisty - jak przejść do obozu zwycięzców.

Spodziewane efekty warsztatów

 • Przyjęcie sytuacji konfliktowych jako normalnej sytuacji w obsłudze i szansy na budowanie pozytywnych relacji
 • Zrozumienie psychologicznych mechanizmów rządzących konfliktami interpersonalnymi i nabycie umiejętności zarządzania nimi
 • Zrozumienie wewnętrznych uwarunkować własnych reakcji na trudne sytuacje
 • Poznanie narzędzi kształtowania własnej postawy asertywnej i kierowania sytuacją konfliktową
 • Podniesienie kompetencji samokontroli i wywierania wpływu na własną postawę wobec „trudnych” ludzi i sytuacji

 

Prowadzący:

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Moduł I

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł II

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł I + II

390 zł netto od osoby - członkowie IGWP
470 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium
23 czerwca, godz. 10.00 - 13.00

 

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria w modułach:

Moduł I. 23 czerwca, Obsługa klienta – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

Moduł II. 30 czerwca, Obsługa klienta – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

Istnieje możliwość wyboru obu modułów w kolejności lub niezależnie jednego. 

Forma prowadzenia to warsztat, gdzie możliwy jest obustronny kontakt audio z uczestnikami. Czas trwania około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

 

Szczegóły
Warsztat dla profesjonalistów w obsłudze szukających nowych impulsów i pogłębiania kompetencji

Nie ma prostszej rzeczy niż obsługa klienta. Wystarczy znać się na swojej pracy i mieć profesjonalny dystans do otaczającej nas rzeczywistości. To prawda... do póki nie zapytamy klientów, co mówią o nas w domu ...

Proponowane webinarium jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy ponad swoje poczucie profesjonalizmu przedkładają skuteczność. W tym przypadku skuteczność oznacza rzeczywiste wywieranie wpływu na postawy klientów.

Tematyka

 • Dlaczego tak się staramy, a wychodzi „jak zwykle” – obsługa w oczach klienta
 • Pracownik obsługi – niedoceniony menadżer marketingu. Obsługa a marketing usług.
 • Czego ludzie od nas oczekują – dlaczego tak trudno jest zaspokoić rzeczywiste potrzeby klienta?
 • Budowanie pozytywnych relacji jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeb klientów
 • Zarzadzanie komunikacją usługową – stosowana komunikacja perswazyjna

Spodziewane efekty warsztatów

 • Zrozumienie perspektywy klienta i akceptacja niezawinionych ograniczeń w obsłudze
 • Umiejętność przekształcania oporów klienta w podniesienie atrakcyjności oferty
 • Zrozumienie roli pracownika obsługi jako elementu oferty firmy
 • Poznanie ukrytych potrzeb klientów, które decydują o satysfakcji z obsługi
 • Poznanie prostych technik budowania pozytywnych relacji
 • Rozwinięcie kompetencji wpływania na postawy klientów 

 

Prowadzący:

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
23 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Moduł I

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł II

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł I + II

390 zł netto od osoby - członkowie IGWP
470 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
19 czerwca 2020 r., godz. 9.00-13.00

Tematyka webinarium:

1. Terminy załatwienia sprawy administracyjnej z zakresu Prawa wodnego, w szczególności w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Terminy materialnoprawne i terminy procesowe, problematyka terminu załatwienia sprawy przez PGW WP i skutki uchybienia terminom, niedopuszczalność przedłużania terminów załatwienia sprawy administracyjnej prowadzonej przez Wody Polskie.

2. Problematyka analizy ryzyka w wymiarze temporalnym.
Znaczenie analizy ryzyka działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w kontekście ustawy o koronawirusie, możliwość i dopuszczalność zmiany terminu dokonania analizy ryzyka, skutki zmiany terminu, zmiana terminu złożenia analizy ryzyka a odpowiedzialność administracyjna.

3. Problematyka opłat za usługi wodne, terminów ich wnoszenia, zapłaty, umarzania.
Opłata wodna jako opłata o charakterze publicznoprawnym, ustawy o koronawirusie a opłata za usługi wodne, dopuszczalność umarzania i odraczania opłat za usługi wodne w związku z koronawirusem.

4. Problematyka składania sprawozdań w wymiarze temporalnym.
Ustawa o koronawirusie a terminy składania sprawozdań oraz dokonywania określonych czynności, problematyka odpowiedzialności administracyjnej.

5. Problematyka zwiększonego zużycia wody w kontekście opłat za usługi wodne.
Stan szczególny a zwiększony pobór wody, zwiększony pobór wody a pozwolenie wodnoprawne, zwiększony pobór wody a opłata za usługi wodne, ocena prawna przyczyn zwiększonego poboru wody, postulaty de lege ferenda dokonania zmian w ustawie Prawo wodne.

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiskana Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
19 czerwca 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
17 czerwca, godz. 10.00 - 14.30

Tematyka webinarium
Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia „taryfowego” oraz dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z organem regulacyjnym.

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inne uzasadnione przypadki złożenia wniosku
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady, omówienie, podstawy prawne
 • Problematyczne kwestie związane z wypełnieniem tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem, na wnioski taryfowe

Prowadzący:
Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:

Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
17 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Szanowni Państwo! 

9 czerwca 2020 r., Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje konferencję online, dotyczącą wyzwania, którego nie można zlekceważyć.

„O suszy w sieci” to wydarzenie, które podnosi, nomen omen, palący problem suszy. Brak wody zaczyna nam mocno doskwierać, widmo suszy ziściło się. Dziś już nie pora na dywagacje „czy czeka nas susza?”. Ona bowiem stała się faktem. Dziś musimy pójść o krok dalej i zastanowić się, jak zadbać o zasoby wody, którymi dysponujemy, jak wody nie marnować, jak ją pozyskiwać i... odzyskiwać.

Konferencja, którą dla Państwa przygotowaliśmy, poruszać będzie wszystkie te aspekty. Do współpracy przy jej organizacji zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki, samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowych. Wspólnie zastanowimy się, jaka czeka nas przyszłość i co powinniśmy zrobić, aby przetrwać i zapewnić bezpieczeństwo wodociągom? Zaprezentujemy sprawdzone doświadczenia samorządów, które już dawno zrozumiały problem zmian klimatu. Udowodnimy, że bez względu na wielkość miasta, gospodarkę wodną można poprawić lokalnie. Postaramy się również odpowiedzieć na nurtujące wielu pytanie: czy grozi nam rywalizacja o wodę pomiędzy wodociągami, rolnictwem i przemysłem? Czy np. odzysk wody ze ścieków może być rozwiązaniem wielu lokalnych problemów?

Tematyka ta jest na tyle istotna, że równolegle przygotowujemy dla Państwa wydanie specjalne kwartalnika „Wodociągi Polskie”, które w całości poświęciliśmy suszy. Trafi ono do rąk Czytelników w połowie lipca, a każdy z uczestników konferencji „O suszy w sieci” otrzyma rabat w wysokości 25% na zakup tej wyjątkowej publikacji.

Zapraszam serdecznie do udziału

Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

 

Program konferencji

 10.00 - 10.10Rozpoczęcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP
Anna Lembicz, Redaktor Naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"

 10.10 - 10.50


Zmiana klimatu, susze i powodzie
prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 10.50 - 11.10


Ambitne działania miasta ogrodu
Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej

 11.10 - 11.20

przerwa

 11.20 - 11.40Gospodarka wodna w mieście – jak oszczędzać zasoby,
wykorzystywać deszczówkę

Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWIK Wrocław

 11.40 - 12.00


Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków na cele rolnicze
Klara Ramm, ekspert IGWP

 12.00 - 12.30 Debata

  

Prelegenci 

Kundzewicz ZbigniewZbigniew Władysław Kundzewicz – polski hydrolog i klimatolog, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz pracownik Instytutu Badania Konsekwencji Zmian Klimatu w Poczdamie. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada doktorat oraz habilitację w zakresie nauk fizycznych o specjalności geofizyka - hydrologia.

Wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Sekretarza Generalnego PAN oraz Nagrodą im. Lambora VII Wydziału PAN. Brał udział w pracach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, nagrodzonego w 2007 zespołową Pokojowa Nagroda Nobla. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Jest autorem lub współautorem ponad 460 publikacji naukowych, w tym licznych pozycji książkowych oraz prac opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

Tusiński Artur

Artur Tusiński – burmistrz Miasta Podkowa Leśna, absolwent Politechniki Warszawskiej, studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie ukończył na wydziale Inżynierii Lądowej.

Zanim został burmistrzem, swoje dwudziestoletnie życie zawodowe związał z obszarem zarządzania w budownictwie, inżynierią wodną, gospodarką nieruchomościami, architekturą i planowaniem przestrzennym. Jako społecznik brał udział w pracach przy Projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśnej na lata 2012-2025. Na potrzeby strategii społecznie opracował prezentację pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna”, która stała się podstawą do wystąpienia o dotację z Projektu Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

 

Ziomek Witold

Witold Ziomek - absolwent Wy​działu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, ukończył magisterskie studia managerskie MBA w opcji międzynarodowej.

Przed objęciem stanowiska w sektorze publicznym przez 20 lat pracował w Polsce i za granicą, m.in. na 3-letnim kontrakcie inżynierskim w Tokio w Japonii, następnie w firmie doradztwa finansowego z obszaru fuzji i przejęć w Warszawie oraz jako dyrektor finansowy w międzynarodowej spółce we Wrocławiu.​​

​W latach 2007 - 2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu MPWiK S.A., nadzorując m.in. obszar finansów, kontrolingu, IT, inwestycji, zarządzania majątkiem i relacji z klientami. W ciągu tego okresu spółka pozyskała finansowanie i przeprowadziła największy program inwestycyjny w swojej historii w kwocie ponad 1,5 mld zł. 14 kwietnia 2017 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu. 19 czerwca 2017 roku został wybrany na 4-letnią kadencję Członka Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

  

Ramm KlaraKlara Ramm absolwentka wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA oraz stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Współpracując z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentuje polską branżę wod-kan w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora.

Jest autorką wielu artykułów na temat działalności branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Unii Europejskiej. 

 

Termin
9 czerwca, godz. 10.00 - 12.30

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń
9 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań, materiały pokonferencyjne)

299 zł netto od osoby - członkowie IGWP
349 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 
 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła