Tematyka szkolenia:

Finalne zagospodarowanie osadów ściekowych, powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla kierownictwa tych obiektów. Wykorzystywanie osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków od dawna było przedmiotem badań i praktycznych zastosowań. Szkolenie ma przybliżyć operatorom oczyszczalni wymagania prawne, technologiczne i techniczne związane z wykorzystywaniem osadów ściekowych w procesach odzysku. Uzyskana wiedza powinna pozwolić na opracowanie wewnętrznych procedur umożliwiających prawidłowe i zgodne z wymaganiami środowiskowymi stosowanie komunalnych osadów ściekowych.

Prowadzenie:

Prof. dr hab. Jacek Czekała - profesor nauk rolniczych, wykłada na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizuje zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Ochrona Środowiska i Zootechnika w ramach przedmiotów Wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych, Zagospodarowanie osadów ściekowych oraz Gleboznawstwo z elementami nawożenia. Pracuje m.in. nad wpływem nawożenia na zmiany ilościowe i jakościowe związków próchnicznych, nad ekologicznymi problemami nawożenia i stosowania odpadów na środowisko, a także nad komunalnymi osadami ściekowymi, szczególnie interesuje się zmianami zawartości makro- i mikroskładników oraz jaki jest wpływ osadów na plony roślin i właściwości chemiczne gleby. Autor m.in. opracowań Ekologiczne przetwarzanie osadu ściekowego na przykładzie miasta Czarnkowa, Przetwarzanie osadu ściekowego ze słomą i trocinami na produkt bezpieczny dla środowiska, Ocena składu chemicznego i wartości nawozowej kompostów wyprodukowanych z osadów ściekowych z dodatkiem odpadów organicznych, Zmiany składu chemicznego w czasie kompostowania osadów ściekowych z trocinami i kora sosnową.

Zbigniew Sobociński - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, ukończone studia podyplomowe w Danii i Wielkiej Brytanii. Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, członek Regionalnej Komisji Ocen oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ w Gdańsku. Specjalizuje się w problemach gospodarki odpadami, w tym zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych. Autor ponad 70 opracowań i dokumentacji z zakresu stosowania osadów. Przez ostatnie 21 lat kierował pracami centrum szkoleniowego „Gdańska Fundacja Wody”, od lat prowadzi własną firmę konsultingowo-doradczą Pracownia Inżynierii Środowiska „BOZ”.

Jarosław Styn - właściciel firmy „Kraz – Transport – Wykopy” z Gdyni, realizujący wiele przedsięwzięć budowlanych wymagających zaangażowania ciężkiego sprzętu transportowego. Od ponad 25 lat realizujący, we współpracy z firmami wodociągowymi, prace związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych – od rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych po wykorzystanie osadów w rolnictwie, w tym rekultywacja gruntów rolnych, aż po przygotowywanie terenów pod uprawy wierzby energetycznej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm wod-kan – od przygotowania dokumentacji prac związanych z zagospodarowaniem osadów, poboru prób gleby i osadów, poprzez transport i końcowe prace w terenie.

Beata Szatkowska - właścicielka firmy konsultingowo-doradczej „DOT-EKO” w Gdańsku. Firma specjalizuje się w usługach dla sektora wodno-ściekowo-odpadowego, poszukując nowoczesnych rozwiązań wspartych doświadczeniem wiedzą inżynierską. Główny zakres działalności firmy to nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, optymalizacja i monitoring procesów oczyszczania, gospodarka osadowa w oczyszczalniach. Ukończone studia doktoranckie w Szwecji zaowocowały szeroką współpracą firmy z partnerami z krajów skandynawskich i zaangażowaniem w wiele projektów międzynarodowych o charakterze naukowo-badawczym.

Miejsce organizacji:

  • Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6

Czas trwania:

  • 5.09.2017 r. w godz. 10.00 – 17.00
  • 6.09.2017 r. w godz. 9.00 – 14.00

Koszt uczestnictwa:

  • Członkowie - 1190,00 PLN (+23% VAT)
  • Pozostali uczestnicy - 1290,00 PLN (+23% VAT)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, kolację,nocleg w pokojach dwuosobowych.

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

29 sierpnia br. (na formularzu zgłoszeniowym)

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 52 376 89 20

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.igwp.org.pl

Serdecznie zapraszam do udziału.

Uwaga!!! Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest po otrzymaniu potwierdzenia, przesłanego przez biuro IGWP, na podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym adres email.

Załączniki:

Oferta w pdf

Agenda szkolenia

Formularz zgłoszeniowy