Termin webinarium:
16 lipca 2020 r., godz. 9.00-13.00

Cel webinarium:
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w podatkach wchodzących w życie w dniu 1.07.2020 oraz aktualnych, istotnych dla branży wod-kan, interpretacji organów podatkowych i sądów.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Program szkolenia został opracowany w oparciu bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Tematyka webinarium:
I. VAT - „nowa matryca stawek” od 1.07.2020, kontrowersje co do stawek na niektóre usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wod-kan

1) znaczenie nowej „matrycy stawek”, obowiązującej od 1.07.2020 dla branży wod-kan

2) możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług

3) zakres ochrony z tytułu WIS wydanych na wniosek innych przedsiębiorstw

4) zasady składania wniosku WIS-W, opłaty, termin wydania, sytuacje, gdy z wnioskiem o WIS można wystąpić także w sytuacjach dotyczących zagadnień innych niż stawka VAT

5) WIS vs. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania

6) omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych)

II. „Biała lista” – zmiana przepisów od 1.07.2020, aktualne interpretacje

1) zmiana przepisów określających sytuacje, kiedy przy zapłacie nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście” (m. in. znaczenie zapłaty przy zastosowaniu „mechanizmu podzielonej płatności”)

2) zmiany dotyczące składania informacji do naczelnika US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR), w tym różne terminy w różnych okresach na złożenie ZAW-NR (3 dni, 7 dni, 14 dni)

3) wsteczne zastosowanie niektórych zmian w zakresie „białej listy” (zmiany wchodzące w życie 1.07.2020 z mocą wsteczną od 1.01.2020)

4) „biała lista” – aktualne interpretacje i wyjaśnienia organów podatkowych, m. in. w zakresie sposobu obliczania wartości transakcji 15 000 zł, przechowywania raportów ze sprawdzania rachunku kontrahenta, dokonywania kompensat zamiast zapłaty na rachunek z „białej listy”

III. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od 1.10.2020

1) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od 1.10.2020r.

2) obowiązujące obecnie załączniki do deklaracji VAT-7, które zostaną „wchłonięte” przez JPK_VAT7M lub będą objęte obowiązkiem składania oddzielnie od JPK_VAT7M

3) omówienie poszczególnych oznaczeń cyfrowych i literowych, które będą podawane w JPK_VAT7M, zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT7M (zmienione przepisami ustawy o „Tarczy Antykryzysowej”)

IV. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji

1) nieodpłatne przeniesienie przez gminę na rzecz przedsiębiorstw wod-kan odcinka sieci – wybrane skutki podatkowe (PDOP, VAT)

2) moment powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług budowlanych – aktualne zasady wynikające z wyroku TSUE z 2.05.2019 ws. Budimex SA.

3) paragon do kwoty 450 zł jako „faktura uproszczona”, kiedy uprawnia do odliczenia VAT / zaliczenia wydatku do KUP, zagadnienia kontrowersyjne

4) świadczenia na rzecz pracowników – aktualne interpretacje

5) zagadnienia kontrowersyjne związane z „mechanizmem podzielnej płatności” – aktualne interpretacje

6) „wykonanie zastępcze” - prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w świetle aktualnych interpretacji

7) możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku otrzymania faktury, której wystawca faktury został wykreślony z rejestru podatników VAT

8) inne aktualne zagadnienia

Prowadzący:
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16 lipca 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
329 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła