Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
28 października, godz. 10.00 - 13.00

Tematyka
Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących gospodarkę wodomierzową w przedsiębiorstwach wodociągowych. Jego celem jest przedstawienie możliwości odroczenia legalizacji ponownej i zezwolenia na dalszą eksploatację wodomierzy w związku ze stanem epidemii. Prowadzący omówi zasady prowadzenia gospodarki wodomierzowej z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorstw wodociągowych, m. in. w zakresie wymaganych terminów prawnej kontroli metrologicznej, przedstawi techniczne i formalne zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody.

Prowadzący

Cichoń Tomekdr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl 
do 28.10.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Termin webinarium

29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia
do 29.10.2021r., godz. 8.30
www.zgloszenia.igwp.org.pl

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium:

6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00

Tematyka webinarium:

1. Nowe wymagania formalne wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2. Znaczenie zgody właściciela urządzeń

3. Znaczenie umowy zawartej z właścicielem urządzeń

4. Alternatywa, zgoda albo umowa

5. Wpływ zmian na umowy o odprowadzanie ścieków

6. Skutki procesowe zmiany ustawy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia
do 06.10.2021r., godz. 11.30
www.zgloszenia.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

260 zł netto od osoby - członkowie IGWP
310 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00

Cel
Omówienie zmian w podatkach od 1.07.2021, 1.10.2021 oraz zmian planowanych na rok 2022 w zakresie istotnym dla branży wod-kan.

Omówienie pozostałych aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez branżę wod-kan wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych

Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan oraz świadczy usługi doradztwa podatkowego.

Tematyka

1. Zmiany od 1.10.2021 („pakiet SLIM VAT 2”). Podsumowanie zmian od 1.01.2021 („pakiet SLIM VAT 1”)

Zmiany obowiązujące (w większości) od 1.10.2021, m. in. terminów składania informacji VAT-26 po nabyciu/ rozpoczęciu leasingu/ zmianie sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego, sposobu wykorzystania środków na rachunku VAT, zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości, odliczania podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji („wsteczna korekta”), „ulgi na złe długi”, załącznika nr 15, korygowania transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Praktyczne podsumowanie zmian od 1.01.2021, z uwzględnieniem wyjaśnień MF, m. in. nowe zasady rozliczania faktur korygujących - kiedy ujęcie w JPK przez sprzedawcę / kupującego, w jaki sposób dokumentować „uzgodnienie” oraz „spełnienie warunków uzgodnienia” w zależności od przyczyny korekty - najnowsze interpretacje, wydłużenie terminu odliczenia VAT, zmiany dot. MPP.

2. JPK_V7M – po zmianach od 1.07.2021 i 1.01.2022

Zasady wypełniania plików JPK_V7M po zmianach od 1.07.2021, zmiany wchodzące w życie od 1.01.2022. Zasady stosowania oznaczeń GTU i oznaczeń literowych, w tym oznaczenia TP. Omówienie aktualnych wyjaśnień MF oraz interpretacji Dyrektora KIS dotyczących wypełniania JPK_V7M (wątpliwości związane ze stosowaniem oznaczeń GTU i oznaczeń literowych procedur i dokumentów, korygowaniem JPK, momentem ujmowania sprzedaży w JPK, momentem ujmowania faktur zakupowych w JPK). Kary za błędy w JPK_V7M – kiedy złożyć „czynny żal”. Bilet kolejowy w związku z podróżą służbową jako podstawa do odliczenia VAT – zmiany od 1.07.2021.

3. Przygotowanie do zmian od 1.01.2022 – nowe zasady fakturowania oraz „Polski Ład”

„Faktura ustrukturyzowana” jako nowy rodzaj faktury wystawianej i przesyłanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Terminy, od których wystawianie faktur poprzez KSeF będzie dobrowolne oraz obowiązkowe. Przywileje dla podatników, którzy dobrowolnie rozpoczną korzystanie z KSeF od 1.01.2022. Zmiana treści i terminów wystawiania faktur (m. in. zaliczkowych, korekt i duplikatów). Wstępne omówienie skutków wprowadzenia zmian zawartych w projekcie ustawy podatkowej w ramach „Polskiego Ładu”, mogących mieć znaczenie dla branży wod-kan.

4. Zakres stosowania stawki VAT 8% w przedsiębiorstwie wod-kan.

Przegląd aktualnych wiążących informacji stawkowych (WIS), dotyczących stawki podatku VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan – w jakich przypadkach przedsiębiorstwo jest uprawnione do stosowania stawki VAT 8% dla usług innych niż podstawowe.

5. Przegląd aktualnych interpretacji dotyczących branży wod-kan.

Przegląd interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek przedsiębiorstw wod-kan.

Prowadzący
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nadsyłanie zgłoszeń online
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 07.10.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00

Cel
Omówienie zmian w podatkach od 1.07.2021, 1.10.2021 oraz zmian planowanych na rok 2022 w zakresie istotnym dla branży wod-kan.

Omówienie pozostałych aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez branżę wod-kan wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych

Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan oraz świadczy usługi doradztwa podatkowego.

Tematyka

1. Zmiany od 1.10.2021 („pakiet SLIM VAT 2”). Podsumowanie zmian od 1.01.2021 („pakiet SLIM VAT 1”)

Zmiany obowiązujące (w większości) od 1.10.2021, m. in. terminów składania informacji VAT-26 po nabyciu/ rozpoczęciu leasingu/ zmianie sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego, sposobu wykorzystania środków na rachunku VAT, zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości, odliczania podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji („wsteczna korekta”), „ulgi na złe długi”, załącznika nr 15, korygowania transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Praktyczne podsumowanie zmian od 1.01.2021, z uwzględnieniem wyjaśnień MF, m. in. nowe zasady rozliczania faktur korygujących - kiedy ujęcie w JPK przez sprzedawcę / kupującego, w jaki sposób dokumentować „uzgodnienie” oraz „spełnienie warunków uzgodnienia” w zależności od przyczyny korekty - najnowsze interpretacje, wydłużenie terminu odliczenia VAT, zmiany dot. MPP.

2. JPK_V7M – po zmianach od 1.07.2021 i 1.01.2022

Zasady wypełniania plików JPK_V7M po zmianach od 1.07.2021, zmiany wchodzące w życie od 1.01.2022. Zasady stosowania oznaczeń GTU i oznaczeń literowych, w tym oznaczenia TP. Omówienie aktualnych wyjaśnień MF oraz interpretacji Dyrektora KIS dotyczących wypełniania JPK_V7M (wątpliwości związane ze stosowaniem oznaczeń GTU i oznaczeń literowych procedur i dokumentów, korygowaniem JPK, momentem ujmowania sprzedaży w JPK, momentem ujmowania faktur zakupowych w JPK). Kary za błędy w JPK_V7M – kiedy złożyć „czynny żal”. Bilet kolejowy w związku z podróżą służbową jako podstawa do odliczenia VAT – zmiany od 1.07.2021.

3. Przygotowanie do zmian od 1.01.2022 – nowe zasady fakturowania oraz „Polski Ład”

„Faktura ustrukturyzowana” jako nowy rodzaj faktury wystawianej i przesyłanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Terminy, od których wystawianie faktur poprzez KSeF będzie dobrowolne oraz obowiązkowe. Przywileje dla podatników, którzy dobrowolnie rozpoczną korzystanie z KSeF od 1.01.2022. Zmiana treści i terminów wystawiania faktur (m. in. zaliczkowych, korekt i duplikatów). Wstępne omówienie skutków wprowadzenia zmian zawartych w projekcie ustawy podatkowej w ramach „Polskiego Ładu”, mogących mieć znaczenie dla branży wod-kan.

4. Zakres stosowania stawki VAT 8% w przedsiębiorstwie wod-kan.

Przegląd aktualnych wiążących informacji stawkowych (WIS), dotyczących stawki podatku VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan – w jakich przypadkach przedsiębiorstwo jest uprawnione do stosowania stawki VAT 8% dla usług innych niż podstawowe.

5. Przegląd aktualnych interpretacji dotyczących branży wod-kan.

Przegląd interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek przedsiębiorstw wod-kan.

Prowadzący
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nadsyłanie zgłoszeń online
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 15.09.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
14 września, godz. 10.00 - 13.00

Tematyka
Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodomierzową. Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego opomiarowania dostawy wody. Prowadzący omówi praktyczne aspekty gospodarki wodomierzowej oraz problemy wynikające z ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw. Przedstawiona zostanie procedura odroczenia terminu legalizacji wodomierzy. Uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać zezwolenie na dalsze użytkowanie wodomierzy i do kiedy to zezwolenie obowiązuje. Prowadzący omówi także zasady weryfikacji sprawności wodomierzy oraz ich dokładności w świetle zmienionych przepisów.

Prowadzący

Cichoń Tomekdr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl 
do 14.09.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Termin webinarium
16 września 2021 r., godz. 10.00 - 15.00

Tematyka webinarium
Druga fala składania wniosków taryfowych za wodę i ścieki trwa już kilka miesięcy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostają pisma od organu regulacyjnego z żądaniami wyjaśnień pewnych kwestii. Pojawiają się także pierwsze decyzje odmawiające zatwierdzenia taryfy. Zauważalna jest pewna powtarzalność wysuwanych przez organ regulacyjnych zarzutów.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną najbardziej aktualne doświadczenia przedsiębiorstw w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na najbardziej aktualnych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 16.09.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium:

17 września 2021 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia
do 17.09.2021r., godz. 8.30
www.zgloszenia.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

280zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do bezpłatnego udziału w trzech konferencjach technicznych, które dla Państwa przygotowaliśmy i podczas których chcemy się z Państwem spotkać.

Jak doskonale Państwo pamiętacie, w dniach 28-30 września planowaliśmy organizację stacjonarnych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, jednak z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną, również w tym roku musieliśmy z organizacji święta naszej branży, jak powszechnie bywają nazywane Targi WOD-KAN, zrezygnować. Przez cały rok oferujemy Państwu dostęp do wirtualnej platformy targowej, którą nazwaliśmy WOD-KAN 2.0, a do odwiedzenia której gorąco namawiam.

W dniach 28-30.09 chcielibyśmy jednak zaproponować Państwu udział w trzech konferencjach organizowanych w trybie online pn. #must have branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom, których formuła jest już Państwu doskonale znana, a sądząc po dotychczasowym Państwa zainteresowaniu konferencjami pod tym szyldem – również doceniona i lubiana.

Chcąc dać branży wodociągowo-kanalizacyjnej namiastkę tych prawdziwych Targów – wymianę myśli i doświadczeń wśród najlepszych fachowców w naszej branży, przyjrzenie się konkretnym urządzeniom, technologiom, rozwiązaniom technicznym, realizacjom inwestycji – przygotowaliśmy trzy konferencje, a każdą z nich poświęcimy innemu tematowi.

Będziemy poruszać tematykę związaną z zarządzaniem siecią wodną, zajrzymy do sieci kanalizacyjnej, pod lupę weźmiemy gospodarkę osadową. Spotkamy się z reprezentantami małych, średnich i największych przedsiębiorstw wod-kan, a także z topowymi producentami maszyn i urządzeń oraz rozwiązań technologicznych dla wodociągów i kanalizacji.

W swoich kalendarzach zapiszcie Państwo następujące daty:

28 września 2021 r.: „Bezpieczeństwo zarządzania siecią wodną”

29 września 2021 r.: „Co w kanalizacji piszczy?”

30 września 2021 r.: „Rady na osady”

Te trzy dni, to trzy konferencje branżowe o charakterze technicznym, zorganizowane na najwyższym poziomie merytorycznym, w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych w naszej branży.

Polecam je Państwa uwadze i zapraszam do bezpłatnej rejestracji i uczestnictwa. Do zobaczenia!

Krzysztof Dąbrowski
Prezes IGWP 

 

Zapisy: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Opiekun merytoryczny konferencji: Wojciech Stanek, wiceprezes Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu
Prowadzenie: Anna Lembicz, redaktor naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"

10:10-10:30
Gdzie szukać bezpiecznych rozwiązań dla budowy przyłączy wodociągowych?
Łukasz Panek, dyrektor, Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu

10:30-10:45
Bezpieczeństwo inwestycyjne w budowaniu i odtwarzaniu przyłączy wodociągowych
Krzysztof Waligórski, product manager, AVK Armadan Sp z o.o.

10:45-11:05
Metodyka i efekty związane z wprowadzeniem dynamicznego sterowania ciśnieniem w sieci wodociągowej na terenie miasta Wałbrzycha
Piotr Jagielski, zastępca kierownika – Wydział Wodociągów, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11:05-11:20
Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dynamiczne sterowanie ciśnieniem, monitoring jakości wody – 30 lat praktyki
Adam Włodarczyk, dyrektor regionalny, Złote Runo

11:20-11:40
Przerwa

11:40-12:00
Platforma IoT do monitoringu danych i pracy sieci, jako kluczowa technologia zwiększająca bezpieczeństwo i obniżająca koszty zarządzania
Izabela Małota, dyrektor ds. technicznych, MPWiK w Piekarach Śląskich
Justyna Kluge, kierownik działu analiz i realizacji projektów MPWiK w Piekarach Śląskich

12:00-12:15
Nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa i redukcji strat - analiza inteligentnych rozwiązań Smart City IoT AIUT
Andrzej Madej, zastępca Dyrektora Branży Smart City IoT, AIUT

12:15-12:35
Wymagane parametry dostawy wody do odbiorcy a bezpieczeństwo pracy sieci wodociągowej
Dariusz Kozak, dyrektor techniczny, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

12:35-12:50
Optymalizacja ciśnienia w sieci wodociągowej – bezpieczeństwo dostaw i redukcja strat
Tomasz Barłóg, Area Service Sales Manager WU CEE, Grundfos Pompy Sp. z o.o.

12:50-13:30
Debata
Podsumowanie konferencji


Partnerzy konferencji

AVK logo AIUT 30lat
Logo Grundfos 340x170px ZłoteRuno

 

  

Patronat medialny

 LOGO kwartalnik

 Zgłoszenia online
FORMULARZ REJESTRACYJNY
do 28.09.2021, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do bezpłatnego udziału w trzech konferencjach technicznych, które dla Państwa przygotowaliśmy i podczas których chcemy się z Państwem spotkać.

Jak doskonale Państwo pamiętacie, w dniach 28-30 września planowaliśmy organizację stacjonarnych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, jednak z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną, również w tym roku musieliśmy z organizacji święta naszej branży, jak powszechnie bywają nazywane Targi WOD-KAN, zrezygnować. Przez cały rok oferujemy Państwu dostęp do wirtualnej platformy targowej, którą nazwaliśmy WOD-KAN 2.0, a do odwiedzenia której gorąco namawiam.

W dniach 28-30.09 chcielibyśmy jednak zaproponować Państwu udział w trzech konferencjach organizowanych w trybie online pn. #must have branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom, których formuła jest już Państwu doskonale znana, a sądząc po dotychczasowym Państwa zainteresowaniu konferencjami pod tym szyldem – również doceniona i lubiana.

Chcąc dać branży wodociągowo-kanalizacyjnej namiastkę tych prawdziwych Targów – wymianę myśli i doświadczeń wśród najlepszych fachowców w naszej branży, przyjrzenie się konkretnym urządzeniom, technologiom, rozwiązaniom technicznym, realizacjom inwestycji – przygotowaliśmy trzy konferencje, a każdą z nich poświęcimy innemu tematowi.

Będziemy poruszać tematykę związaną z zarządzaniem siecią wodną, zajrzymy do sieci kanalizacyjnej, pod lupę weźmiemy gospodarkę osadową. Spotkamy się z reprezentantami małych, średnich i największych przedsiębiorstw wod-kan, a także z topowymi producentami maszyn i urządzeń oraz rozwiązań technologicznych dla wodociągów i kanalizacji.

W swoich kalendarzach zapiszcie Państwo następujące daty:

28 września 2021 r.: „Bezpieczeństwo zarządzania siecią wodną”

29 września 2021 r.: „Co w kanalizacji piszczy?”

30 września 2021 r.: „Rady na osady”

Te trzy dni, to trzy konferencje branżowe o charakterze technicznym, zorganizowane na najwyższym poziomie merytorycznym, w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych w naszej branży.

Polecam je Państwa uwadze i zapraszam do bezpłatnej rejestracji i uczestnictwa. Do zobaczenia!

Krzysztof Dąbrowski
Prezes IGWP

 

Zapisy: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Opiekun merytoryczny konferencji: Paulina Kopeć, główna specjalistka ds technicznych IGWP
Prowadzenie: Anna Lembicz, redaktor naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"

10:10-10:30
Sieć kanalizacyjna w efektywnym zarządzaniu na przykładzie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.
Mariusz Tarnowski, kierownik Działu Sieci Kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

10:30-10:45
Współczesne problemy oraz rozwiązania w czyszczeniu kanalizacji dla „małych” i „dużych”
Adam Żelażewski, dyrektor Działu Handlu i Serwisu oraz Przemysław Sójkowski, specjalista ds. handlowych Kanro

10:45-11:05
Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie etap V i VI - renowacje głównych kolektorów ogólnospławnych Miasta
Marcin Łukaszewicz, Dyrektor Infrastruktury Sieciowej, Wodociągi Miasta Krakowa

11:05-11:20
Bezwykopowa renowacja kanałów o dużych wymiarach z zastosowaniem modułów fGRP (z włókna szklanego nasączanego żywicą bez wypełniaczy) w m. Krakowie na przykładzie prawostronnego kolektora wiślanego (2x3m)
Gabriel Benisz, dyrektor wykonawstwa Polska Południowa, BLEJKAN S.A.

11:20-11:40
Przerwa

11:40-12:00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szczecinie. Ocena funkcjonalności zastosowanych rozwiązań po 13 latach eksploatacji
Daniel Zabłotowicz, kierownik Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

12:00-12:15
Technologie polietylenowe wykorzystane do realizacji projektu w zakresie rurociągów przesyłowych w Szczecinie
Paweł Pill, doradca techniczny Uponor Infra

12:15-12:35
Wsparcie jednostki naukowo-technicznej w optymalizacji pracy systemów pompowych kanalizacji sanitarnej
Mieczysław Motowidło, dyrektor ds. kanalizacji Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12:35-12:50
Nietypowe zastosowanie pomp FZ w modernizowanych systemach wodno-kanalizacyjnych
dr inż. Marcin Janczak, dyrektor ds. Badań i Rozwoju Hydro-Vacuum S.A.

12:50-13:30
Debata
Podsumowanie konferencji


Partnerzy konferencji

 KanRo logo  UPONOR logo

 

 Blejkan logo  Hydro Vacuum logo

Patronat medialny

 LOGO kwartalnik

Zgłoszenia online
FORMULARZ REJESTRACYJNY
do 29.09.2021, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1