8 lipca 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy na kolejną, organizowaną przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, konferencję online:

 

WOD-KAN KONTRA WIRUS
CZY COVID ZMIENI BRANŻĘ?

 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemal z dnia na dzień, wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Głównym wyzwaniem firm wod-kan było zapewnienie społeczeństwu ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracowników, ale także, odbiorców naszych usług.

Sytuacja pandemii sprawiła, że stanęliśmy w obliczu szeregu pytań i wątpliwości, z którymi musimy się mierzyć.

Czy przedsiębiorstwa wod-kan były przygotowane do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego? Gdybyśmy mogli wskazać największe wyzwania w każdym z obszarów działalności firm, to jakie by one były?

Czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie zadbać o pracowników?
Czego pracodawcy mogą w tym szczególnym okresie wymagać od zatrudnionych, a do czego nie mają prawa? Jakie uprawnienia mają pracownicy?

Życie i zdrowie ludzi powinno być najważniejsze, ale jednocześnie, wielką wartością jest utrzymanie miejsc pracy i egzystencji firm. Jak koronawirus wpłynął na sytuację firm?
Czy branża może liczyć na instrumenty wsparcia finansowego?

Czego nauczył nas ostatni kryzys, jakie zmiany przyniesie branży? Jak wygląda lockdown w firmach wod-kan? Czy dzisiaj jesteśmy przygotowani na pojawienie się „pracownika zero”?

Tematy te podejmie Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
a w rozmowie udział wezmą:

Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Piotr Ziętara, Wiceprzewodniczący Rady Izby, Prezes MPWiK S.A. Kraków
Paweł Hryciów, Prezes MPWiK sp. z o.o. Kołobrzeg
Elżbieta Manicka, Radca prawny, Kancelaria Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski s.j.
Marcin Borek, Doradca Zarządu PFR/Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych 

 

Zapisy na stronie www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne

299 zł netto - członkowie IGWP
349 zł netto - pozostali uczestnicy

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do druku

Termin webinarium:
24 lipca 2020 r., godz. 9.00-12.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia.

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków.

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych.

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiskana Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24 lipca 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
15 lipca 2020r., godz. 10.00 - 12.00

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:

cz. I - 15 lipca
cz II - 22 lipca

Program cz.I:

1) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

2) Opis przedmiotu zamówienia oraz przesłanki odrzucenia oferty

3) Progi kwotowe

4) Tryb ustawowy oraz tryb podstawowy

5) Pytania

Prowadzący:
Jerzykowski Jarosław1Jarosław Jerzykowski - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 z-ca Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”, „Zamówienia Publiczne – Doradca”, Przetargi Publiczne” oraz „Zamawiający”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017,2018). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach nad Prawem zamówień publicznych z 2019 r. na etapie uzgodnień międzyresortowych i prac sejmowych.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
15 lipca 2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

200 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem).

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
22 lipca 2020r., godz. 10.00 - 12.00

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:

cz. I - 15 lipca
cz II - 22 lipca

Program cz.II:

1) Zamówienia sektorowe - przepisy szczególne

2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego

3) Środki ochrony prawnej

4) Pytania

Prowadzący:
Jerzykowski Jarosław1Jarosław Jerzykowski - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 z-ca Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”, „Zamówienia Publiczne – Doradca”, Przetargi Publiczne” oraz „Zamawiający”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017,2018). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach nad Prawem zamówień publicznych z 2019 r. na etapie uzgodnień międzyresortowych i prac sejmowych.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
22 lipca 2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

200 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem).

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
10 lipca 2020 r., godz. 10.00-13.00

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria w częściach:

7 lipca IODO - cz.I Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

10 lipca IODO - cz.II Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Istnieje możliwość wyboru obu częścu w kolejności lub niezależnie jednego.

Czas trwania jednej części około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

Tematyka:

1. Wymagania techniczne wynikające z RODO:

a) Rejestry czynności I kategorii przetwarzania

b) Obowiązki względem osób, których dane są przetwarzane

c) Standardowy zestaw procedur

d) Zasady animizacji danych oraz “wbudowanej” prywatności

2. Ocena ryzyka – Data Protection Impact Analysis (DPIA):

a) Czym jest analiza ryzyka

b) Kiedy DPIA jest wymagane

c) Inwentaryzacja przepływów danych osobowych

d) Wstępna DPIA

e) Jak przeprowadzić DPIA dla wybranych procesów

f) Raportowanie wyników DPIA

3. Nadzór nad procesorami

a) Umowy z procesorami, w tym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

b) Obsługa incydentów

c) Audyty procesorów

4. Budowa świadomości ochrony danych osobowych

5. Zbieżności i różnice pomiędzy RODO a ISO 27001

6. Podsumowanie

Prowadzący:
Sobczyk TomaszTomasz Sobczyk - ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania w IT. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, ukończył międzynarodowe kursy z zakresu zarządzania IT. Posiada 46-letnie doświadczenie w zarządzaniu IT i prowadzeniu projektów informatycznych w sektorze finansowym i transportowym. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i analiz procesów, również dla Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Posiada doświadczenie w transformacji cyfrowej IT w ramach projektu restrukturyzacyjnego dużej firmy przewozowej oraz praktykę w zakresie wdrażania ITIL, BCP, ISO 27001, RODO w małych i dużych organizacjach. 

Kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
10 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

Część I

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II

440 zł netto od osoby - członkowie IGWP
510 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
16 lipca 2020 r., godz. 9.00-13.00

Cel webinarium:
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w podatkach wchodzących w życie w dniu 1.07.2020 oraz aktualnych, istotnych dla branży wod-kan, interpretacji organów podatkowych i sądów.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Program szkolenia został opracowany w oparciu bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Tematyka webinarium:
I. VAT - „nowa matryca stawek” od 1.07.2020, kontrowersje co do stawek na niektóre usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wod-kan

1) znaczenie nowej „matrycy stawek”, obowiązującej od 1.07.2020 dla branży wod-kan

2) możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług

3) zakres ochrony z tytułu WIS wydanych na wniosek innych przedsiębiorstw

4) zasady składania wniosku WIS-W, opłaty, termin wydania, sytuacje, gdy z wnioskiem o WIS można wystąpić także w sytuacjach dotyczących zagadnień innych niż stawka VAT

5) WIS vs. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania

6) omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych)

II. „Biała lista” – zmiana przepisów od 1.07.2020, aktualne interpretacje

1) zmiana przepisów określających sytuacje, kiedy przy zapłacie nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście” (m. in. znaczenie zapłaty przy zastosowaniu „mechanizmu podzielonej płatności”)

2) zmiany dotyczące składania informacji do naczelnika US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR), w tym różne terminy w różnych okresach na złożenie ZAW-NR (3 dni, 7 dni, 14 dni)

3) wsteczne zastosowanie niektórych zmian w zakresie „białej listy” (zmiany wchodzące w życie 1.07.2020 z mocą wsteczną od 1.01.2020)

4) „biała lista” – aktualne interpretacje i wyjaśnienia organów podatkowych, m. in. w zakresie sposobu obliczania wartości transakcji 15 000 zł, przechowywania raportów ze sprawdzania rachunku kontrahenta, dokonywania kompensat zamiast zapłaty na rachunek z „białej listy”

III. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od 1.10.2020

1) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od 1.10.2020r.

2) obowiązujące obecnie załączniki do deklaracji VAT-7, które zostaną „wchłonięte” przez JPK_VAT7M lub będą objęte obowiązkiem składania oddzielnie od JPK_VAT7M

3) omówienie poszczególnych oznaczeń cyfrowych i literowych, które będą podawane w JPK_VAT7M, zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT7M (zmienione przepisami ustawy o „Tarczy Antykryzysowej”)

IV. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji

1) nieodpłatne przeniesienie przez gminę na rzecz przedsiębiorstw wod-kan odcinka sieci – wybrane skutki podatkowe (PDOP, VAT)

2) moment powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług budowlanych – aktualne zasady wynikające z wyroku TSUE z 2.05.2019 ws. Budimex SA.

3) paragon do kwoty 450 zł jako „faktura uproszczona”, kiedy uprawnia do odliczenia VAT / zaliczenia wydatku do KUP, zagadnienia kontrowersyjne

4) świadczenia na rzecz pracowników – aktualne interpretacje

5) zagadnienia kontrowersyjne związane z „mechanizmem podzielnej płatności” – aktualne interpretacje

6) „wykonanie zastępcze” - prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w świetle aktualnych interpretacji

7) możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku otrzymania faktury, której wystawca faktury został wykreślony z rejestru podatników VAT

8) inne aktualne zagadnienia

Prowadzący:
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16 lipca 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
329 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Termin webinarium:
14 lipca 2020 r., godz. 10.00-13.00

Tematyka:

  • Wykaz aktów prawnych mających odniesienie do problematyki szkolenia i zakres ich oddziaływania na funkcjonowanie zakładu pracy.
  • Zarządzanie w zakładzie pracy bezpieczeństwem pożarowym w aspekcie prawnym.
  • Cele i zasady sporządzania operatu pożarowego.
  • Zawartość dokumentu w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
  • Analiza wymagań przeciwpożarowych dla obiektów i miejsc zbierania/magazynowania odpadów.
  • Tryb uzgodnień operatu pożarowego.
  • Pytania - dyskusja.

Prowadzący:
Potrepko Andrzejmgr inż. pożarnictwa Andrzej Potrepko - specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Praktyka zawodowa: 30 lat służby Państwowej Straży Pożarnej, od 10 lat praktyka zawodowa czynna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 15 lat współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki raz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako wykładowca. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w obszarach: konsultacje, szkolenia, wydawnictwa od 2002 r.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
14 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
240 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
7 lipca 2020 r., godz. 10.00-13.00

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria:

7 lipca IODO - cz.I Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

10 lipca IODO - cz.II Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Istnieje możliwość wyboru obu częścu w kolejności lub niezależnie jednego.

Czas trwania jednej części około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

Tematyka:

1. Bezpieczna praca zdalna:

a) praca zdalna a telepraca;

b) podstawa prawna;

c) analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych;

d) dokumentacja papierowa;

e) dokumentacja elektroniczna;

f) regulamin pracy zdalnej;

g) wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa;

h) zarządzanie incydentami;

i) czy praca zdalna to rozwiązanie przejściowe czy zostanie z nami na dłużej?

2. Czy pracodawca może:

a) dokonywać pomiarów temperatury ciała pracownika i klienta?

b) informować pracowników o zachorowaniach?

c) pozyskiwać informacje od pracownika o miejscach przebywania oraz kontaktach z innymi osobami?

3. Istotna rola inspektora ochrony danych w dobie pandemii – nowe wyzwania i oczekiwania.

4. Monitoring poczty elektronicznej i inne formy monitoringu (monitoring korzystania przez pracownika z dostępu do Internetu; monitoring wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; monitoring wykonywania wydruków z komputera przy użyciu drukarki).

5. Sesja pytań.

Prowadzący:
Kaszuba MarcinMarcin Kaszuba – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych
i Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2008-2017 Kierownik Biura Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (główne obowiązki: nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez ok. 1300 pracowników w siedzibie i 5 delegaturach, utrzymanie
i doskonalenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

Opracował i wdrożył kilkadziesiąt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (w tym dla przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej), a także przeprowadził wiele audytów w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Obecnie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w spółce prawa handlowego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych
i zarządzania ryzykiem, a także przeprowadza audyty i świadczy usługi doradcze w ww. zakresie.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
7 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

Część I

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II

440 zł netto od osoby - członkowie IGWP
510 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

1 lipca 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej organizowane przez Xylem Water Solutions Polska oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”:

Jak łagodzić skutki zmian klimatycznych? Czy obecna technologia poradzi sobie z odzyskiem wody ze ścieków w obliczu nowego rozporządzenia Unii Europejskiej?

Zmiany klimatu, susze i powodzie powodują coraz większą presję na zasoby wodne. Jak regulacje prawne i innowacyjne technologie mogą łagodzić skutki tych zmian? Czy odzysk wody ze ścieków pomoże nam rozwiązać te problemy? Tematy te poruszymy podczas tego wydarzenia.
Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Program webinarium:

10:00 - 10:20 Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków na cele rolnicze - Klara Ramm, ekspert Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

10:20 - 11:00 Oxelia™ - Biologicznie aktywny system filtracji wspierany przez ozon - Anna Borowczyk-Kurasińska, BDM Xylem Water Solutions Polska

11:00 – 11:30 Dyskusja i pytania do Prelegentów

Prelegenci:

Klara Ramm - Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA oraz stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Współpracując z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentuje polską branżę wod-kan w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora.

Anna Borowczyk-Kurasińska - Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska, studentka Executive MBA. Od wielu lat związana z branżą wod-kan, uczestniczy regularnie w najważniejszych branżowych wydarzeniach. Reprezentuje firmę Xylem Water Solutions Polska od ponad 10 lat, odpowiadając za jej rozwój w branży komunalnej. Śledzi przeobrażenia w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych na przestrzeni lat, z pasją i świadomością wyzwań związanych z wodą przed jakimi stoi nasza planeta.

Kontakt z organizatorem:
Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy na stronie wydarzenia
https://igwp.clickmeeting.pl/webinarium-xylem-czy-obecna-technologia-poradzi-sobie-z-odzyskiem-wody-ze-sciekow-/register?_ga=2.154004536.1428711608.1592739919-1339865601.1584444129

Termin webinarium
22 czerwca, godz. 10.00 - 12.30

Tematyka webinarium
1. Pojęcie stanu epidemii w świetle postanowień ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i stanów zakaźnych u ludzi z 2008 r.

a) wprowadzenie stanu epidemii
b) odwołanie stanu epidemii

2. Czas obowiązywania decyzji administracyjnych

3. Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym

4. Wpływ wprowadzenia stanu epidemii na czas trwania postępowań administracyjnych w świetle postanowień ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

a) zawieszenia podejmowania czynności procesowych takich jak np. oględziny, rozprawy administracyjne itp.
b) zawieszenie biegu terminów do załatwienia spraw administracyjnych
c) przerwanie biegu terminów dla czynności procesowych
d) przerwanie biegu terminów przedawnienia
e) wpływ stanu epidemii na możliwość wydania decyzji administracyjnej
f) wpływ stanu epidemii na wykonalność decyzji administracyjnych

5. Ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie w okresie trwania stanu epidemii

6. Upływ terminu obowiązywania decyzji administracyjnych w okresie trwania stanu epidemii i jego wpływ na możliwość korzystania z uprawnień wynikających z decyzji

7. Prowadzenie działalności bez wymaganej decyzji po zakończeniu stanu epidemii.

8. Skutki prawne braku wymaganych decyzji z powodu trwania stanu epidemii

a) administracyjne
b) karne
c) cywilne

Prowadzący:

Gruszecki KrzysztofKrzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. W latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy. W latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, opinii i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego.


Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.