Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia w praktyce idei miast inteligentnych. Według ONZ do 2050 r. dwie trzecie ludności świata ma mieszkać w miastach, co wymusza nowe technologie, inteligentne rozwiązania wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu infrastrukturą. Jak nowe technologie rozwijają miasto, gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod, analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów to główne zadania w ramach studiów.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w samorządach lokalnych i administracyjnych, kadry managerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie od godziny 9:00.
Kadrę nauczycieli stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego w przedmiotowej tematyce.

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska