Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu projektowania elementów systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w biurach projektowych, samorządach lokalnych i administracyjnych, kadry managerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

Kadrę nauczycieli stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego w przedmiotowej tematyce. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie od godziny 9:00.

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska