Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowa inicjatywa Izby dedykowana menedżerom i kadrze zarządzającej. Mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach Akademii studia podyplomowe i cykl szkoleń spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Naszym strategicznym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie oraz Politechnika Krakowska, jednak nie zamykamy się na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi. Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowoczesna platforma, dająca możliwość poszerzania kompetencji, rozwoju i źródło praktycznej wiedzy.

SZKOLENIA I KONFERENCJE

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION in PUBLIC MANAGEMENT

Studia typu executive management. Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i współpracującego z nimi świata biznesu.
Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego oraz rozwiną umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Program oferowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z MSAP.
Rekrutację prowadzi Krakowska Szkoła Biznesu.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe

Strefa Zarządzania Wod-Kan na Targach WOD-KAN w Bydgoszczy

„Strefa Zarządzania Wod-Kan” była wydarzeniem towarzyszącym XXVI Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które odbyły się w czerwcu tego roku w Bydgoszczy. Podjęliśmy próbę zaproponowania menedżerom uczestniczącym w Targach swoistego seminarium o różnych problemach zarządzania firmami wodociągowymi. Program Strefy składał się z kilku krótkich wystąpień tematycznych, które stanowiły w gruncie rzeczy wprowadzenie do dyskusji z uczestnikami. Wśród osób prezentujących różne problemy byli: dr Krzysztof Głuc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Paweł Chudziński, Prezes Aquanet SA w Poznaniu, Janusz Adamek, Prezes Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., Piotr Ziętara, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie oraz gość specjalny, którym był Andrzej Malinowski, Prezes Konfederacji Pracodawców Polskich.

W sumie w różnych panelach Strefy wzięło udział ponad 100 osób, co traktujemy jako oznakę żywego zainteresowania i sukcesu samego pomysłu zorganizowania takiego seminarium. Uczestnicy zwracali uwagę na różnorodność tematów – od, z pozoru bardzo teoretycznego, tematu modeli zarządzania publicznego, poprzez problematykę benchmarkingu, inżynierii finansowej i modeli finansowania inwestycji, aż po bardzo żywy temat dostępności cenowej usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Z pewnością rozmowa z Panem Andrzejem Malinowskim wniosła ciekawe wątki dotyczące szerszego spojrzenia na gospodarkę polską w kontekście europejskim.

Benchmarking to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod doskonalenia organizacji. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju firm.


Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego.
Podsumowaniem tegoroczniych prac nad raportem była konferencja, którą zorganizowaliśmy 30 października w Hotelu Golden Tulip w Warszawie. Gościem specjalnym był Peter Dane, Dyrektor EBC (European Benchmarking Co-operation) największego międzynarodowego projektu benchmarkingowego naszej branży.

W spotkaniu wzięły też udział Ewa Szymura naczelnik wydziału zaopatrzenia ludności w wodę Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Środowiska i Sylwia Teszarek z Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Środowiska oraz Joanna Kopczyńska Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Jak wykorzystują benchamarking w bieżącym zarządzaniu firmą opowiedzieli:

 • Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.,
 • Włodzimierz Banasik, Kierownik Działu Obsługi Klienta Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu,
 • Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A. w Poznaniu,
 • Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  w Krakowie, 
 • Tomasz Konieczny Dyrektor Centrum Nowych Technologii i Inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Bardzo ważnym dla przyszłości naszej branży wydarzeniem, było uroczyste podpisanie przez Dorotę Jakutę Prezes IGWP oraz Petera Dane Dyrektora Zarządzającego EBC  listu intencyjnego "jako wyrazu intencji do wspólnego poszukiwania najlepszych dróg do rozwoju i wdrożenia profesjonalnego, zrównoważonego, samofinansującego się programu benchmarkingowego, którego celem jest podnoszenie jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce". 

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym którego moderatorem był Andrzej Osiński Przewodniczący Zespołu ds. benchmarkingu IGWP. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiedzieć jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo w najbliższym numerze Kwartalnika „Wodociągi Polskie”.

Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na

„Akademię Zarządzania WOD-KAN pod żaglami” która odbędzie się w Iławie w dniach 26-28.06.2019

To nowość dedykowana kadrze zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan , która mamy nadzieję już na stałe trafi do kalendarza corocznych wydarzeń organizowanych przez Izbę.

Chcielibyśmy przekazać Państwu w formie szkoleń i warsztatów bieżącą problematykę zarządczą. Starannie wybrani prowadzący zapewnią uczestnikom solidny zastrzyk wiedzy oraz nowatorskie spojrzenie na omawiany problem.
Postaramy się, aby słuchacze Akademii spędzili ten czas w miłej atmosferze, mieli czas na rozmowy, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń.
Integracji uczestników zajęć sprzyjać będzie otoczenie wspaniałej przyrody i regionalne atrakcje.

W tym roku zapraszamy na żeglarskie zmagania!
Podczas warsztatów szeroko zostanie poruszona następująca tematyka:

 • MECHANIZMY SAMOOSZUKIWANIA SIĘ MENADŻERÓW
  Olaf Żylicz dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, Kierownik Katery Zarządzania
 • CZASY PRACOWNIKA? NIE. CZASY MENADŻERA
  Mikołaj Matuszewski Trener, Coach

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje do pobrania:

ZAPROSZENIE Z PROGRAMEM
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uzupełniając informację zawartą w zaproszeniu informujemy, że dzień żeglarski (27.06.2019):

 • będzie zorganizowany przez profesjonalną kadrę (sternicy na każdym jachcie),
 • będzie zabezpieczony przez jednostkę WOPR,
 • każdy z uczestników będzie objęty ubezpieczeniem NW,
 • podczas regat uczestnikom będzie towarzyszyła łódź z zespołem sędziowskim
 • zapewniamy fotografa specjalizującego się w dokumentowaniu wodnych zmagań (po zakończonym wydarzeniu prześlemy Państwu fotoreportaż)

Ilość miejsc w Akademii Zarządzania WOD-KAN pod żaglami jest ograniczona.
W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Zarządzania.