Nasze szkolenia

 • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. +

  Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
 • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

  Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
 • Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława +

  Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na „Akademię Zarządzania WOD-KAN pod Czytaj więcej
 • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Bydgoszcz, 17 maja 2019 r. +

  Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Bydgoszcz, 17 maja 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
 • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r.-szkolenie odwołane +

 • Zwiększenie cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne. Warszawa, 31 maja 2019 r. +

  Zwiększenie cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne. Warszawa, 31 maja 2019 r. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) weszła w życie 28 Czytaj więcej
 • Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan. Warsztaty prawno-techniczne: Sopot, 25-26 kwietnia 2019r. +

 • Kontrola i dostęp do informacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 26 lutego 2019 r. +

 • Kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Warszawa, 23 stycznia 2019 r. +

  Kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Warszawa, 23 stycznia 2019 r. Tematyka szkolenia:  Aktualne uwarunkowania pobierania opłat za zagospodarowanie wód opadowych Czytaj więcej
 • Kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Warszawa, 9 kwietnia 2019 r. +

  Kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Warszawa, 9 kwietnia 2019 r. Tematyka szkolenia:  Aktualne uwarunkowania pobierania opłat za zagospodarowanie wód opadowych Czytaj więcej
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług przez Dyrektora RZGW: Warszawa, 26 kwietnia 2019r. +

  Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług przez Dyrektora RZGW: Warszawa, 26 kwietnia 2019r. Tematyka szkolenia:  Właściwość rzeczowa i miejscowa organów Wód Polskich; Zakres Czytaj więcej
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług przez Dyrektora RZGW: Kraków, 15 marca 2019r. +

  Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług przez Dyrektora RZGW: Kraków, 15 marca 2019r. Tematyka szkolenia:  Właściwość rzeczowa i miejscowa organów Wód Polskich; Zakres Czytaj więcej
 • Wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan w zakresie gospodarki osadami ściekowymi wobec zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska: Wrocław, 29 marca 2019 r. +

  Wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan w zakresie gospodarki osadami ściekowymi wobec zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska: Wrocław, 29 marca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi z punktu Czytaj więcej
 • Zwalczanie uciążliwości zapachowych z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan: Wrocław, 28 marca 2019 r. +

 • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. +

  Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
 • Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Poznań, 17-19 października 2018 r. +

 • Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej: Bydgoszcz, 16-17 października 2018 r. +

 • Konsekwencje wejścia w życie ustaw o zmianie ustaw Prawo wodne oraz ZZWIZOŚ w praktyce przedsiębiorstw wod-kan, Bydgoszcz -14.12.2018 r. +

 • 1

Zobacz jak wyglądają szkolenia

Szkolenie VAT Kraków

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Formularz w formacie PDF
Pobierz plik ankiety i wypełnij w programie Adobe Reader
Kontakt w sprawie szkoleń
IWONA WŁODAREK

Telefon
+48 52 376 89 28
Telefon komórkowy
+48 517 013 732
Faks
+48 52 376 89 20
E-mail
i.wlodarek@igwp.org.pl