Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Rząd wycofuje się z podwyżek opłat za pobór wód w 2017 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 13.10.2016 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 05.10.2016 roku.
Monitoring substancji promieniotwórczych przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w wodzie do spożycia.
Kasy fiskalne, a usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w świetle wyroku WSA i decyzji Izby Skarbowej.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202)
Umowa w sprawie hurtowego odbioru ścieków, a opłaty dodatkowe za ścieki o przekroczonych parametrach.
Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy
Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji - Instytut Nauk Prawnych PAN
Projekt ustawy "Prawo Wodne" z dnia 11.08.2016r.
Projekt ustawy "Prawo wodne" z dnia 23.06.2016
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.
Działania Izby dotyczące stawek opłat zawartych w projekcie nowej ustawy Prawo wodne
Komunikat IGWP w sprawie „Poradnika wodociągowo-kanalizacyjnego” UOKiK
Konsultacje - projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje pakietu ustaw zmierzających do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO przez administratora danych będącego przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła