Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy
Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji - Instytut Nauk Prawnych PAN
Projekt ustawy "Prawo Wodne" z dnia 11.08.2016r.
Projekt ustawy "Prawo wodne" z dnia 23.06.2016
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.
Działania Izby dotyczące stawek opłat zawartych w projekcie nowej ustawy Prawo wodne
Komunikat IGWP w sprawie „Poradnika wodociągowo-kanalizacyjnego” UOKiK
Konsultacje - projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje pakietu ustaw zmierzających do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO przez administratora danych będącego przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
Nakazanie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej przez posiadacza nieruchomości.
Stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Nowa ustawa - Prawo Wodne
Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Projekty rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie: rejestru szkód w środowisku, kryteriów oceny wystąpienia szkód w środowisku

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. +

    Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Czytaj więcej
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.