Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz koszty, do pokrycia których zobowiązana jest gmina
Potrącenie a obowiązek korekty VAT
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Obowiązkowy audyt energetyczny
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej
Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Konferencja w spr. projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Zasiedzenie służebności przesyłu a prawo właściciela nieruchomości obciążonej do żądania wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie.
Zmiana ustawy o odpadach
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Działania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w związku z projektem Kodeksu urbanistyczno - budowalnego
Wejście z życie ustawy Prawo Wodne w 2017 roku
Rząd wycofuje się z podwyżek opłat za pobór wód w 2017 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 13.10.2016 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 05.10.2016 roku.
Monitoring substancji promieniotwórczych przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w wodzie do spożycia.
Kasy fiskalne, a usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w świetle wyroku WSA i decyzji Izby Skarbowej.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202)
Umowa w sprawie hurtowego odbioru ścieków, a opłaty dodatkowe za ścieki o przekroczonych parametrach.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. +

    Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Czytaj więcej
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.