Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociagowo-kanalizacyjnych
Rozliczanie ścieków od odbiorcy pobierającego wodę z wodociągu i z własnej studni
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Parkowanie samochodów służbowych poza siedzibą firmy, a uprawnienie do pełnego odliczenia VAT
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE
Rewolucja w VAT dla gminnych jednostek budżetowych
Refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
Posiedzenie Związku Miast Polskich z udziałem przedstawicieli IGWP
Nowe zasady zatrudnienia na czas określony.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Wejście do lokalu odbiorcy usług w przypadku wszczęcia procedury odcięcia wody
Odpowiedzialność menedżera za zarządzanie pracą w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych – Hotel Bukovina**** Bukowina Tatrzańska - 22-23 października 2015r.
Szkolenie prawne - Warszawa
Prawo do dysponowania siecią
Wątpliwości związane z Ustawą o prawach konsumentów.
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła