Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Rewolucja w VAT dla gminnych jednostek budżetowych
Refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
Posiedzenie Związku Miast Polskich z udziałem przedstawicieli IGWP
Nowe zasady zatrudnienia na czas określony.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Wejście do lokalu odbiorcy usług w przypadku wszczęcia procedury odcięcia wody
Odpowiedzialność menedżera za zarządzanie pracą w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych – Hotel Bukovina**** Bukowina Tatrzańska - 22-23 października 2015r.
Szkolenie prawne - Warszawa
Prawo do dysponowania siecią
Wątpliwości związane z Ustawą o prawach konsumentów.
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego
Przyłącze do wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Uwagi do projektu ustawy o strategicznych inwestycjach.
Sieci kanalizacyjne jako urządzenia służące ochronie środowiska
Kłopot? A może towar?
Projekt rozporządzenia rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Projekt ustawy o UOKiK
Projekt ustawy Kodeks budowlany
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. +

    Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Czytaj więcej
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.