W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Łodzi odbył się III Polski Kongres Przedsiębiorczości zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim Kongresu była synergia nauki z biznesem i samorządem, wejście firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.

Kongres zgromadził 800 gości, którzy brali udział w 24 panelach dyskusyjnych.

Jednym z paneli był panel dotyczący branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" Dorota Jakuta, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, podczas panelu omówiła "Rangę gospodarki wodnej w polityce państwa".

Najważniejsze z wyzwań to nadanie gospodarce wodnej odpowiedniej rangi i znaczenia, a także wywiązanie się ze zobowiązań akcesyjnych. Osiągnięcie celów będzie możliwe poprzez: wdrożenie procedury pełnej transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego; dokończenie inwestycji ujętych w traktacie akcesyjnym; pozyskanie źródeł finansowania koniecznych dla realizacji inwestycji, w tym wodno-ściekowych; rozwiązanie problemu gospodarki osadowej; rozwiązanie problematyki wód opadowych i roztopowych.

Panel związany z gospodarką wodną i kanalizacyjną zgromadził uczestników reprezentujących branżę takich jak:

 • Pan Paweł Hryciów - Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe  - "Innowacje technologiczne w zakresie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej",
 • Pan Józef Król - prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Pan Grzegorz Kozłowski - dyrektor ds. technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. - "Wdrażanie i praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych technik zarządzania drogą do konsolidacji w branży wodociągowej",
 • Pan Marek Mielniczuk - prezes zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - " Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym,

a także środowiska naukowe:

 • prof. dr hab. Jan Studziński - kierownik projektu Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk - " System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcji oraz dystrybucji wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Polskie Centrum Akredytacji, Polska Izba Ekologii i Urząd Transportu Kolejowego.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

  Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
 • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

  Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.