„Integrując i służąc tworzymy jedność,  siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie”

                                                                                                          (Misja IGWP)

Korzyści członkowskie:

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla tych wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”  zapewnia Członkom:

 • prawo głosu w najważniejszych sprawach dla branży

 • udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych
 • realny wpływ na kształt powstających aktów prawnych dotyczących branży poprzez udział w Zespołach tematycznych działających przy IGWP

 • wpływ na kształtowanie polityki z zakresu wody i ścieków w Unii Europejskiej

 • bieżącą, bezpłatną konsultację telefoniczną w sprawach pilnych dla firmy wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu prawa, ekonomii, techniki

 • bezpłatne korzystanie z „Pogotowia taryfowego” – w ciągu 48 godzin Członek IGWP uzyskuje pisemną odpowiedź specjalisty na zadane przełane mailem pytanie

 • bezpłatne porady radcy prawnego IGWP

 • bezpłatny dostęp do analiz technicznych, ekonomicznych - ceny wody i ścieków, benchmarking

 • możliwość wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych podczas spotkań organizowanych przez IGWP

 • preferencyjne warunki korzystania z zagranicznych wyjazdów techniczno-szkoleniowych pozwalających na poznanie nowoczesnych technologii i systemów zarządzania firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi w Unii Europejskiej

 • preferencyjne ceny szkoleń i konferencji organizowanych przez IGWP 

 • uczestnictwo w organizowanych, zgodnie z potrzebami Członków IGWP, bezpłatnych spotkaniach konsultacyjno-doradczych odbywających się na terenie całego kraju w siedzibach przedsiębiorstw

 • uczestnictwo w organizowanych, we współpracy ze szkołami wyższymi, studiach podyplomowych

 • bezpłatne uczestnictwo w konferencjach IGWP organizowanych podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy

 • udział w Kongresach Wodociągowców Polskich – uchwały Kongresu  zobowiązują kierownictwo IGWP  do podejmowania działań w celu ich realizacji

 • preferencyjne ceny na wydawnictwa IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1