walne wide

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

Minął kolejny rok pracy Rady Izby, Prezesa Izby oraz Komisji Rewizyjnej.

Był to czas ważny dla branży wod-kan, ważny dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Za nami szereg zasadniczych zmian legislacyjnych, jubileusz 25 lat działalności Izby, jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń WOD-KAN, siódmy Kongres Wodociągowców Polskich.

Dnia 18 czerwca 2018 roku zapraszamy do Warszawy na obrady Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Izby.

Przedstawimy Państwu realizację zadań i wspólnie wyznaczymy kierunki naszej dalszej działalności. W związku z zakończeniem kadencji, ważnym wydarzeniem będą wybory Komisji Rewizyjnej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej oraz do niezawodnego wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Zapraszamy, spotkajmy się wszyscy w Warszawie.

Zapraszamy

 dj tr 

Dorota Jakuta

Prezes Izby

Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący Rady IGWP 

 

 

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne tylko dla Członków IGWP. Do odblokowania treści prosimy wpisać hasło podane w piśmie wysłanym do przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo,
W dniu 19 czerwca 2017 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.