Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że uruchomiony został dla pracowników i działów firm wodociągowo-kanalizacyjnych Dyżur BHP.  Celem utworzenia tej specjalistycznej platformy doradczej jest pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko pojętej tematyki BHP.

Z doradztwa w ramach porad korzystać mogą wyłącznie Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Doradztwo  jest nieodpłatne dla Członków IGWP. Pytania dotyczące BHP można zadawać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr tel. 502 579 340 w każdy piątek od godz. 8.00 do godz. 10.00.

Dyżur  BHP – regulamin:

Dyżur BHP jest elementem działalności statutowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

  • Pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pytania powinny zawierać stopkę firmy/instytucji , stanowisko oraz imię i nazwisko osoby pytającej. Wiadomość z pytaniem może być wysłana jedynie z firmowego konta poczty elektronicznej.  IGWP zastrzega sobie wezwanie do uzupełnienia danych lub odrzucenie zapytania w przypadku niespełnienia w/w kryteriów.
  • Pytania do Pogotowia Taryfowego przyjmowane są w piątki od godz. 8.00 do godz. 10.00.
  • Odpowiedzi na pytania będą wysyłane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udzielane telefonicznie.
  • Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zastrzega możliwość publikacji wybranych pytań i odpowiedzi (bez ujawniania danych pytającego) na stronie internetowej IGWP, w „Zeszytach IGWP” oraz wykorzystanie ich w trakcie szkoleń organizowanych przez Izbę.

Odpowiedzi na pytania:

Proszę o podanie podstawy prawnej z zakresu weryfikacji uprawnień zgrzewacza w okresach co 2 lata

Mając na uwadze zapisy prawne nie ma przesłanki do weryfikacji uprawnień zgrzewacza w okresach co 2 lata na zasadach przyjętych dla spawaczy.

Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – dalej r.b.h.p.s.

Kiedy należy utworzyć grupę ratownictwa chemicznego? Czy posiadanie tej grupy jest zależne od ilości posiadanych substancji chemicznych przez firmę?

Żaden przepis prawny nie określa ani nie narzuca obowiązku tworzenia grupy ratownictwa chemicznego ani innej służby  ratowniczej  w zakładzie pracy. Ustawowy obowiązek zapewnienia likwidacji pożarów i innych zagrożeń na terenach zakładów pracy spoczywa na krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ( głównie na Państwowej Straży Pożarnej ) - ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie MSWiA w sprawie krajowego sytemu ratownictwa chemicznego  z  lutego 2011 roku. Natomiast w zakładach o szczególnym zagrożeniu, w tym zagrożeniu chemicznym i ekologicznym, przepisy określają konieczność tworzenia analizy zagrożeń w zakładach oraz sposobów ich eliminowania oraz zapobiegania (ustawa Prawo Ochrony Środowiska). 

Czy wszyscy pracownicy posiadający jakikolwiek kontakt z wodą np. będący monterami sieci wodociągowej powinni posiadać badania lekarskie ( sanitarno – epidemiologiczne )?

Profilaktyczne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należą do badań o szczególnym znaczeniu. Mają istotne zastosowanie dla ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa społecznego. Ich celem jest zapobieganie i wykrywanie zakażeń oraz chorób zakaźnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 61, poz. 551) – ponownie uregulowało zasady badań lekarskich pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.