Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej z zakresu weryfikacji uprawnień zgrzewacza w okresach co 2 lata

Odpowiedź: Mając na uwadze zapisy prawne nie ma przesłanki do weryfikacji uprawnień zgrzewacza w okresach co 2 lata na zasadach przyjętych dla spawaczy.

Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – dalej r.b.h.p.s.

Zgodnie z § 28 r.b.h.p.s. osoby wykonujące ręczne cięcie termiczne, zgrzewanie, ręczne lutowanie, zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych - powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Polskie Normy, które mają zastosowanie w szkoleniu zgrzewaczy

- PN-EN 13067:2005 Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

- PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.