Polski zespół projektu @bsrNOAH spotkał się w Słupsku. Uczestniczyliśmy w poborze prób ścieków z kanalizacji ogólnospławnej. Obejrzeliśmy nowy sampler w pracy. Zapoznaliśmy się z ideą modelowania i pierwszymi wynikami prac. A wszystko po to, aby miejscowości lezące w zlewni Morza Bałtyckiego miały łatwe narzędzia do redukcji spływu nieoczyszczonych wód opadowych do morza. Chodzi tu głównie o eliminowanie przelewów z kanalizacji ogólnospławnej, które są źródłem zanieczyszczeń.

Na początku marca 2020 odbyła się konferencja Stormwater Poland organizowana przez firmę Retencja.pl. Specjaliści z wielu krajów Europy spotkali się jak zwykle w pięknym Gdańsku. Była to okazja do posłuchania wielu autorytetów w dziedzinie gospodarowania wodami opadowymi, poznania nowych trendów i wzorcowych rozwiązań praktycznych.

 

Kwietniowe spotkanie zespołu projektowego zaplanowane zostało w Gdańsku i Słupsku. Niestety musieliśmy je odbyć w formie wideokonferencji, bez warsztatu, bez zwiedzania instalacji w Słupsku. Interesariusze projektu spotkali się 01.04.2020 poprzez wideokonferencję.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie jest partnerem projektu pt. “Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami podczas powodzi na obszarach miejskich" (NOAH), finansowanego z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg. W ramach NOAH 18 partnerów pod przewodnictwem Uniwersytetu Technologicznego w Tallinie, pracuje na rzecz czystszego Morza Bałtyckiego.

W dniu 6 czerwca odbyliśmy wideokonferencję na temat scenariuszy zmian klimatu, które powinny być planowane podczas tworzenia modelu opadowego. Spotkanie prowadziły przedstawicielki Politechniki Gdańskiej. Zaprezentowały propozycję dla Polski, następnie kolejni przedstawiciele przedstawili scenariusze dla Estonii, Finlandii, Danii.

Prognoza zmian klimatu opiera się o scenariusze emisyjne i modele globalne. Polska opiera się na tych opracowanych przez międzynarodowy Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change). Uwzględniają̨ one 4 grupy (A1, A2, B1, oraz B2) różniące się globalnymi ścieżkami rozwoju w zależności od wskaźników demograficznych, technologicznych, emisji gazów cieplarnianych.

Szanowni Państwo.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie uczestniczy w projekcie NOAH “Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami podczas powodzi na obszarach miejskich", finansowanym z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg. W ramach NOAH 18 partnerów pod przewodnictwem Politechniki Tallińskiej, pracuje na rzecz czystszego Morza Bałtyckiego. Projekt trwa od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2021, jego wyniki pomogą miastom zapobiec powodzi i zmniejszyć napływ nieoczyszczonych wód opadowych do Morza Bałtyckiego. Celem NOAH jest stworzenie koncepcji holistycznego planowania i wdrożenie inteligentnych systemów modelowania spływu wód opadowych w miastach. Istota takiego planowania polega na połączeniu zarządzania wodą burzową z planowaniem przestrzennym. Na ich podstawie opracowuje się rozwiązania takie, aby istniejące obiekty były odporne na skutki zmian klimatu, szczególnie gwałtowne opady.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1