11 marca 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę, która weszła  w życie w dniu 04 maja 2015 roku.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych zmian wobec istniejących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Ustawa zawiera też tzw. zapisy prosumenckie. 

Izbie Gospodarczej "Wodociagi Polskie" jako jednej z nielicznych organizacji udało się skutecznie zgłosić sowje propozycje, które zostały uwzględnione w ustawie o OZE. Uwagi Izby dotyczyły definicji biomasy zostały uwzględnione i wprowadzone do projektu ustawy przez Komisję Nadzwyczajną ds. Energetyki i Surowców Energetycznych. Izba aktywnie uczestniczyła w poprzedzających pracach nad projektem ustawy między innymi uczestnicząc w wysłuchaniu publicznym, a także w spotkaniach konsultacyjnych w Ministerstwie Gospodarki.

Załącznik:

- ustawa 

Adwokat Paweł Sikorski