30 listopada 2012 roku Dyrektor IGWP i prawnik Izby Paweł Sikorski uczestniczyli w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Rafałem Grupińskim. Przedstawiciele IGWP przedstawili założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zzwwizoś, jaki powstał w IGWP. W związku z długotrwałym procesem legislacyjnym rozważano projekt tzw. małej nowelizacji, w której najważniejszą i najpilniejszą kwestią była propozycja zmiany definicji przyłącza kanalizacyjnego