18 września 2012 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dyrektora Izby Gospodarczej "Wodociagi Polskie", Prezesa Rady Izby i radcy prawnego Bartosza Rakoczego z Panem ministrem Piotrem Styczniem. Omówiono najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o zzwwizoś i przygotowane przez IGWP założenia do nowej ustawy. Minister Piotr Styczeń zaproponował  kolejne spotkanie  z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Januszem Żbikiem w celu przedyskutowania z nim ewentualnego umieszczenia przepisów prawnych dotyczących technicznych definicji min. przyłączy, sieci , zasad ich budowy i rozbudowy w planowanej ustawie Prawo budowlane zamiast w ustawie o zzwwizoś.