W pierwszym kwartale 2012 roku Dyrektor IGWP spotkała się dwukrotnie z Podsekretarzem  Stanu w MTBiGM Piotrem Styczniem. Podczas  pierwszego spotkania omówiono zagadnienia  związane  z projektem noweli. Ustalono podjęcie aktywnej współpracy między Izbą a powołanym przez Ministra zespołem. W trakcie drugiego spotkania Minister przedstawił obszary, które według ministerstwa wymagają nowelizacji.