Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 01.07.2016 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.r

Kwestionariusze ankietowe sporządzone zostały w formie edytowalnego dokumentu w formacie .pdf. Zabieg ten ma na celu ułatwienie wypełniania kwestionariusza oraz ujednolicenie otrzymywanych od Państwa danych. Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagany jest darmowy program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.

Badanie ankietowe dotyczące kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa odbywa się w terminie 06.05.2016 – 01.07.2016.

W bieżącym roku dodatkowo prosimy o wypełnienie i przesłanie do Izby kwestionariusza oceniającego poszczególne wskaźniki, które były zawarte w Raporcie Benchmarkingu za rok 2014. Dane pochodzące z tej ankiety pozwolą na dostosowanie zawartości Raportu Benchmarkingu do Państwa oczekiwań.

Należy pobrać plik ankiety na komputer i uruchomić w programie Adobe Reader. https://get.adobe.com/pl/reader/

Plik: pdfAnkieta przedstawiająca kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa w 2015

Plik: pdfAnkieta przedstawiająca kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa za rok 2015 – słownik pojęć

Plik: xlsxAnkieta o wskaźnikach