W 2015 roku łączna długości sieci wodociągowej rozdzielczej bez przyłączy do budynków i innych obiektów na terenie całej polski wynosiła 297 871,1 km, co oznacza wzrost o 1,85% w odniesieniu do 292 455,7 km w roku 2014. Zauważyć należy, iż ponad 77% sieci znajduje się na terenach wiejskich, co jest wartością niemal identyczną w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2015 roku przybyło ponad 5,4 tys. km nowej sieci. Największym względnym przyrostem sieci charakteryzowały się województwa: małopolskie (4,11%), mazowieckie (2,61%) i pomorskim (2,58%). Najmniejszy przyrost zanotowano w województwach: opolskim (0,24%), lubelskim (0,77%) oraz łódzkim (0,81%).

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wg stanu na 30.09.2016 roku zarejestrowane były ogółem 1 852 podmioty gospodarcze, w tym:

 • 726 spółek handlowych,
 • 544 zakłady budżetowe,
 • 303 spółki wodne,
 • 237 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • 34 spółki cywilne,
 • 3 przedsiębiorstwa państwowe,
 • 5 spółdzielni.

W badaniu ankietowym na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki przeprowadzonym przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” uczestnicy odpowiedzieli również na pytania dotyczące opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, cen za „hurtowo” dostarczaną wodę i „hurtowo” odbierane ścieki, cen za ścieki dowożone.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczne badanie ankietowe na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane z 358 gmin, co umożliwiło analizę łącznie 589 różnych taryf.

Wśród zebranych taryf 71 zawierało ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. Wystąpiły takie, w przypadku których ścieki te odprowadzane są kanalizacją deszczową i takie w których ścieki te odprowadzane są kanalizacją ogólnospławną.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny ścieków socjalno-bytowych wyrażone w zł/m3.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała opracowanie pn. „Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca 2016 roku”, które sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z ankiety cenowej.

Opracowanie składa się z następujących rozdziałów:

- Taryfy za wodę i ścieki,

- Stawki opłat abonamentowych,

- Cena za ścieki opadowe i roztopowe,

- Opłata za przyłączenie do sieci, za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny wody na cele socjalno-bytowe wyrażone w zł/m3.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane z 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym artykule 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane ze 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym opracowaniu 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 firm (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe, których było 105, stanowią 17,8% ankietowanych.

Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2014 roku" sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 oraz raportu Infrastruktura Komunalna w 2014 r. wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1