Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2015 r., w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody zatrudnionych było 42,2 tys. osób i w stosunku do stanu z 31 grudnia 2014 r. liczba ta zmalała o 0,24%. Podobne relacje można zaobserwować analizując przeciętne zatrudnienie. Przeciętne zatrudnienie w wodociągach w 2015 r. wyniosło ogółem 40,7 tys. osób co oznacza, że w stosunku do roku 2014 spadło o 0,73%. Poniżej zaprezentowano kształtowanie się liczby osób zatrudnionych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w ostatnich latach.

Wykres 1 Pracujący oraz przeciętne zatrudnienie w dziale poboru, uzdatniania oraz dostarczania wody w Polsce [w tys.]

w 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Jak wynika powyższego wykresu, do 2010 roku wzrastały liczba osób zatrudnionych oraz przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody. Jedynie w roku 2007 liczba ta pozostawała bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2011 był pierwszym, kiedy nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody, natomiast lata 2012-2015 były kolejnymi okresami charakteryzującymi się powolnym spadkiem zatrudnienia w branży.

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1