Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2015 r., w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody zatrudnionych było 42,2 tys. osób i w stosunku do stanu z 31 grudnia 2014 r. liczba ta zmalała o 0,24%. Podobne relacje można zaobserwować analizując przeciętne zatrudnienie. Przeciętne zatrudnienie w wodociągach w 2015 r. wyniosło ogółem 40,7 tys. osób co oznacza, że w stosunku do roku 2014 spadło o 0,73%. Poniżej zaprezentowano kształtowanie się liczby osób zatrudnionych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w ostatnich latach.

Wykres 1 Pracujący oraz przeciętne zatrudnienie w dziale poboru, uzdatniania oraz dostarczania wody w Polsce [w tys.]

w 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Jak wynika powyższego wykresu, do 2010 roku wzrastały liczba osób zatrudnionych oraz przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody. Jedynie w roku 2007 liczba ta pozostawała bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2011 był pierwszym, kiedy nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody, natomiast lata 2012-2015 były kolejnymi okresami charakteryzującymi się powolnym spadkiem zatrudnienia w branży.

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

    Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
  • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

    Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.