Zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2016 w 2015 roku cena detaliczna 1m³ zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej wyniosła 3,76zł.


Analizując lata 2011-2015, zauważyć można że z roku na rok, cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej wzrasta w coraz wolniejszym tempie. W 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego cena wody wzrosła o 7,31%, natomiast w 2015 o 2,73%. Kształtowanie się cen wody przedstawione zostało również na poniższych wykresach.

Wykres 1 Ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 1999-2015 [PLN].

map 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 oraz www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych.

Wykres 2 Przyrost ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 2000-2015.

map 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 oraz www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych.

Jak widać na powyższych wykresach ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej zwiększały się każdego roku, jednak ich dynamika ulegała w badanym okresie znacznym zmianom. Z wykresu 2 widać, że największe wzrosty cen wystąpiły w latach 2000-2002. Najniższy wzrost zanotowano w roku 2006 i wyniósł on 2,18%. Po spadku dynamiki cen w roku 2006, ceny ponownie zaczęły bardziej znacząco wzrastać. W 2011 roku zaobserwowaliśmy dość duży, bo 7,31%-owy wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2012 charakteryzuje się mniejszym, jednak również dość wysokim bo ponad 6%-owym wzrostem cen. Lata 2013-2015 są kolejnymi latami spadku dynamiki wzrostu cen wody (4,08% - 2013; 2,52% - 2014; 2,73% - 2015).

Marta Wojnowska

Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1