Średnia wartość gęstości sieci kanalizacyjnej dla całego kraju w 2015 roku wynosi 47,9 km/100km2 (rok 2014 – 45,7 km/100km2), przy czym należy zaznaczyć, iż tereny miejskie charakteryzują się zdecydowanie większym współczynnikiem gęstości sieci, ponieważ wynosi on 284,4 km/100 km2 i jest ponad dziewięciokrotnie większy od wartości dla terenów wiejskich (30,1 km/100 km2).

Największym zagęszczeniem sieci kanalizacyjnej cechują się województwa: śląskie – 126,1 km/100km2, małopolskie – 99,1 km/100km2 i podkarpackie – 91,0 km/100km2. Najmniejszą gęstością sieci kanalizacyjnej charakteryzują się województwa: podlaskie - 17,0 km/100km2, lubelskie - 25,0 km/100km2 i warmińsko-mazurskie - 28,6 km/100km2. Tereny miejskie charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem niż województwa ogółem. Największa gęstość sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich występuje w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, dla których wynosi ona odpowiednio 398,3 km/100km2 i 381,2 km/100km2. Najmniejsza zaś gęstość, która odznacza województwo opolskie wynosi 189,2 km/100km2. Tereny wiejskie różnią się zdecydowanie bardziej w poszczególnych województwach, ponieważ dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego gęstość sieci kanalizacyjnej jest znacznie wyższa od przeciętnej dla Polski i wynosi odpowiednio 75,1 km/100km2, 73,4 km/100km2 i 63,2 km/100km2. Wartości minimalne w tym zakresie również znacząco odbiegają od średniej krajowej dla terenów wiejskich, ponieważ najniższa, jaką charakteryzuje się województwo podlaskie wynosi jedynie 8,6 km/100km2 i stanowi ok. 29% przeciętnego zagęszczenia na wsiach. Poniższe mapy przedstawiają poziomy zagęszczenia sieci kanalizacyjnej w poszczególnych jednostkach administracyjnych.

Mapa 1 Gęstość sieci kanalizacyjnej ogółem (km/100km2).

 Gestosc sieci kanalizacyjnej m1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

 

Mapa 2 Gęstość sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich (km/100km2).

Gestosc sieci kanalizacyjnej m2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

Mapa 3 Gęstość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich (km/100km2).

Gestosc sieci kanalizacyjnej m3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1