Średnia wartość gęstości sieci kanalizacyjnej dla całego kraju w 2015 roku wynosi 47,9 km/100km2 (rok 2014 – 45,7 km/100km2), przy czym należy zaznaczyć, iż tereny miejskie charakteryzują się zdecydowanie większym współczynnikiem gęstości sieci, ponieważ wynosi on 284,4 km/100 km2 i jest ponad dziewięciokrotnie większy od wartości dla terenów wiejskich (30,1 km/100 km2).

Największym zagęszczeniem sieci kanalizacyjnej cechują się województwa: śląskie – 126,1 km/100km2, małopolskie – 99,1 km/100km2 i podkarpackie – 91,0 km/100km2. Najmniejszą gęstością sieci kanalizacyjnej charakteryzują się województwa: podlaskie - 17,0 km/100km2, lubelskie - 25,0 km/100km2 i warmińsko-mazurskie - 28,6 km/100km2. Tereny miejskie charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem niż województwa ogółem. Największa gęstość sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich występuje w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, dla których wynosi ona odpowiednio 398,3 km/100km2 i 381,2 km/100km2. Najmniejsza zaś gęstość, która odznacza województwo opolskie wynosi 189,2 km/100km2. Tereny wiejskie różnią się zdecydowanie bardziej w poszczególnych województwach, ponieważ dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego gęstość sieci kanalizacyjnej jest znacznie wyższa od przeciętnej dla Polski i wynosi odpowiednio 75,1 km/100km2, 73,4 km/100km2 i 63,2 km/100km2. Wartości minimalne w tym zakresie również znacząco odbiegają od średniej krajowej dla terenów wiejskich, ponieważ najniższa, jaką charakteryzuje się województwo podlaskie wynosi jedynie 8,6 km/100km2 i stanowi ok. 29% przeciętnego zagęszczenia na wsiach. Poniższe mapy przedstawiają poziomy zagęszczenia sieci kanalizacyjnej w poszczególnych jednostkach administracyjnych.

Mapa 1 Gęstość sieci kanalizacyjnej ogółem (km/100km2).

 Gestosc sieci kanalizacyjnej m1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

 

Mapa 2 Gęstość sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich (km/100km2).

Gestosc sieci kanalizacyjnej m2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

Mapa 3 Gęstość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich (km/100km2).

Gestosc sieci kanalizacyjnej m3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

    Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
  • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

    Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.