W 2015 roku łączna długości sieci wodociągowej rozdzielczej bez przyłączy do budynków i innych obiektów na terenie całej polski wynosiła 297 871,1 km, co oznacza wzrost o 1,85% w odniesieniu do 292 455,7 km w roku 2014. Zauważyć należy, iż ponad 77% sieci znajduje się na terenach wiejskich, co jest wartością niemal identyczną w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2015 roku przybyło ponad 5,4 tys. km nowej sieci. Największym względnym przyrostem sieci charakteryzowały się województwa: małopolskie (4,11%), mazowieckie (2,61%) i pomorskim (2,58%). Najmniejszy przyrost zanotowano w województwach: opolskim (0,24%), lubelskim (0,77%) oraz łódzkim (0,81%).

abela 1 Długość rozdzielczej sieci wodociągowej bez przyłączy w poszczególnych województwach w 2015 roku.

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy do budynków i innych obiektów

Ogółem

Miasto

Kolumna2

Wieś

Kolumna3

Długość (km)

Długość (km)

Udział

Długość (km)

Udział

POLSKA

297 871,1

66 901,3

22,5%

230 969,8

77,5%

Łódzkie

22 754,5

4 236,1

18,6%

18 518,4

81,4%

Mazowieckie

44 016,3

8 393,4

19,1%

35 622,9

80,9%

Małopolskie

19 787,1

4 669,6

23,6%

15 117,5

76,4%

Śląskie

21 055,4

11 076,7

52,6%

9 978,7

47,4%

Lubelskie

21 023,5

2 829,8

13,5%

18 193,7

86,5%

Podkarpackie

14 765,1

3 137,6

21,3%

11 627,5

78,7%

Podlaskie

13 443,3

1 967,7

14,6%

11 475,6

85,4%

Świętokrzyskie

13 428,0

1 956,9

14,6%

11 471,1

85,4%

Lubuskie

6 962,5

2 322,1

33,4%

4 640,4

66,6%

Wielkopolskie

31 889,4

6 372,3

20,0%

25 517,1

80,0%

Zachodniopomorskie

11 096,2

3 269,1

29,5%

7 827,1

70,5%

Dolnośląskie

15 681,6

5 490,1

35,0%

10 191,5

65,0%

Opolskie

7 188,4

1 563,7

21,8%

5 624,7

78,2%

Kujawsko-Pomorskie

23 239,8

3 287,7

14,1%

19 952,1

85,9%

Pomorskie

15 667,8

4 024,1

25,7%

11 643,7

74,3%

Warmińsko-Mazurskie

15 872,2

2 304,4

14,5%

13 567,8

85,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

Jak wynika z powyższej tabeli najdłuższa sieć wodociągowa wynosząca 44 016,3 km znajduje się w województwie mazowieckim i stanowi 14,78% długości sieci w Polsce. Kolejne w tej kategorii województwo wielkopolskie posiada 31 889,4 km, stanowi 10,71% sieci rozdzielczej w Polsce. Na terenach miejskich umiejscowione jest 22,46% wszystkich sieci wodociągowych w Polsce. Dla terenów miejskich klasyfikacja pod względem długości sieci wodociągowej ulega zmianie, ponieważ najwięcej sieci wodociągowej w miastach posiada województwo śląskie 11 076,7 km i stanowi to 16,56% sieci wodociągowej na terenach miejskich w Polsce. Głównym powodem największego zagęszczenia w śląskim jest fakt, iż województwo to jako jedyne posiada więcej sieci, ponieważ aż 52,61%, na terenach miejskich niż wiejskich. Kolejnym województwem w tej kategorii jest mazowieckie, w którym na terenach miejskich znajduje się 12,55% sieci z terenów miejskich (8 393,4 km z 66 901,3 km). Kolejne w tej klasyfikacji jest wielkopolskie (9,52% - 6 372,2 km). Na terenach wiejskich znajduje się 230 969,8 km, czyli 77,54% całości sieci wodociągowej na terenach Polski. Największą długością sieci wodociągowej charakteryzuje się województwo mazowieckie, na jego terenie znajduje się 35 622,9 km, co stanowi 15,42% ogółu sieci wodociągowej na terenach wiejskich w Polsce. Drugim województwem z największą długością sieci wodociągowej jest wielkopolskie, które posiada 11,05% całej sieci z terenów wiejskich czyli 25 517,1 km. Województwa, które posiadają najkrótsze sieci wodociągowe na terenach wiejskich to: lubuskie (2,01% - 4 640,4 km), opolskie (2,44% - 5 624,7 km) oraz zachodniopomorskie (3,39% - 7 827,1 km), co łącznie stanowi 7,83% sieci wodociągowej na terenach wiejskich w Polsce. Na terenach wiejskich województwa lubelskiego znajduje się najwięcej, ponieważ aż 86,54% sieci wodociągowej w odniesieniu do całości sieci wodociągowej w województwie. Niewiele mniej, bo 85,85% wskaźnik ten wynosi w województwie kujawsko-pomorskim. Równie wysokim wskaźnikiem oscylującym w granicach 85% sieci na terenach wiejskich charakteryzują się województwa: podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko mazurskie. Najmniejszy udział sieci na terenach wiejskich w odniesieniu do sieci całego województwa posiada województwo śląskie, bo jedynie 47,39%.

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1