Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wg stanu na 30.09.2016 roku zarejestrowane były ogółem 1 852 podmioty gospodarcze, w tym:

 • 726 spółek handlowych,
 • 544 zakłady budżetowe,
 • 303 spółki wodne,
 • 237 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • 34 spółki cywilne,
 • 3 przedsiębiorstwa państwowe,
 • 5 spółdzielni.

Na poniższym wykresie przedstawione zostało porównanie liczebności poszczególnych podmiotów zarejestrowanych w omawianym dziale.

Wykres Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wg stanu na 30.09.2016 r

Struktura podmiotow

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon/ z dnia 15.12.2016r.

Jak widać, z powyższego wykresu najwyższy udział w strukturze podmiotów gospodarczych wykazywały:

 • spółki handlowe – 39,2 %,
 • zakłady budżetowe – 29,4%,
 • spółki wodne – 16,4%.

Niecałe 13% podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody prowadzone było przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1,8% w formie spółek cywilnych, natomiast 0,5% - w formie przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni.

Marta Wojnowska

Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1