W badaniu ankietowym na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki przeprowadzonym przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” uczestnicy odpowiedzieli również na pytania dotyczące opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, cen za „hurtowo” dostarczaną wodę i „hurtowo” odbierane ścieki, cen za ścieki dowożone.

Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wśród ankietowanych w 193 taryfach (83,5%) zawarte są opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej, natomiast opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej stosowane są w 189 (81,8%) przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Wysokości opłat za przyłączenie do sieci są bardzo różnorodne i wynoszą:

 • od 53,0 zł do 651,83 zł dla usługi podłączenia do sieci wodociągowej,
 • od 53,0 zł do 531,22 zł za usługę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Średnia opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej wynosi 159,54 zł, natomiast za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 159,63 zł.

„Hurtowo” dostarczana woda i „hurtowo” odbierane ścieki

Spośród badanych 79 jednostek (34,3%) prowadzi „hurtową” sprzedaż wody, natomiast 67 (29,1%) prowadzi „hurtowy” odbiór ścieków. Średnia cena za dostarczoną wodę to 3,07 zł/m3, natomiast średnia cena za odebrane ścieki to 4,32 zł/m3.

Ścieki dowożone

153 przedsiębiorstwa (66,2%) przyjmowały ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Ceny za ścieki dostarczane w ten sposób różnią się znacznie:

 • wartość maksymalna wynosi 110,27 zł/m3,
 • wartość minimalna wynosi 3,74 zł/m3,

Średnia cena za ścieki dowożone na terenie całego kraju wynosi 11,93 zł/m3.

Pozostałe informacje o branży

Wśród ankietowanych w 145 przypadkach (83,8%) przychody pochodzące ze świadczenia usług dostarczania wody pokrywały koszty związane z produkcją i dostarczeniem wody do odbiorców, natomiast w 138 przypadkach (74,6%) przychody z usług obejmujących odbiór i oczyszczanie ścieków pokrywały w całości koszty z tym związane.

Wśród ankietowanych u których występowali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (135 odpowiedzi), średnia ilość odbiorców rozliczanych ryczałtowo wynosiła 5,34% wszystkich odbiorców. Należy zaznaczyć, iż największy odsetek tak rozliczanych odbiorców wynosił 78,9%. Najniższy odsetek odbiorców rozliczanych ryczałtowo (pomijając przypadki, gdzie odbiorców ryczałtowych nie było w ogóle), był bliski zeru i wynosił 0,01%.

129 przedsiębiorstw (69,4%) spośród ankietowanych posiadało umowy dotyczące rozliczenia z odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych. Wśród tych jednostek liczba odbiorców zamieszkujących w budynkach wielolokalowych, w stosunku do liczby odbiorców ogółem, wynosi przeciętnie 4,84%, przy czym maksymalny poziom wynosi 54,8%, minimalny natomiast jedynie 0,01%.

Marta Wojnowska

Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1