W niniejszym artykule przedstawione zostanie porównanie danych dotyczących odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w wybranych krajach europejskich w roku 2005 i 2013. Dane te pochodzą z roczników statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (str. 784).

Do porównań wybrane zostały następujące kraje: Austria, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja oraz Węgry. Analizowane dane dotyczą ludności korzystającej z oczyszczalni ogółem oraz ludności korzystającej z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów (dalej PUB).

Dane dotyczące roku 2005 zostały zamieszczone na poniższym wykresie.

Ludnosc tabela1

Dane zostały uszeregowane w postaci rosnącej pod względem ogólnego poziomu ludności korzystającej z sieci. Jak widać na powyższym wykresie w 2005 roku najmniejsze wartości charakteryzowały Rumunię, Bułgarię oraz Turcję. W krajach tych dostępu do oczyszczalni ścieków nie miała nawet połowa ludności. Najwyższymi wskaźnikami, na poziomie powyżej 90% charakteryzowały się kraje Europy Zachodniej – Austria oraz Niemcy. Polska w tym okresie plasowała się na 7 pozycji, ponieważ z oczyszczalni ścieków korzystało 60,2% ludności. Podobnie, ale nie tak samo sytuacja wygląda w sytuacji, kiedy analizujemy ludność korzystająca z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. Te same kraje charakteryzują się wartościami minimalnymi oraz maksymalnymi. Pod tym względem Polska plasuje się wyżej, z wynikiem na poziomie 37,3% znajduje się na 4 pozycji. Oznaczać to może fakt, że w stosunku do innych państw, późno zaczęliśmy budować oczyszczalnie, ale były to oczyszczalnie w większości z podwyższonym usuwaniem biogenów. Dla porównania spójrzmy na analogiczne dane w roku 2013.

Ludnosc tabela2

Kolejny wykres ponownie zawiera dane w szeregu rosnącym względem ogółu ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Spoglądając na kolejność zauważamy jedną zmianę względem roku 2005. W 2013 roku Hiszpania charakteryzowała się najwyższym odsetkiem ludności posiadającej dostęp do oczyszczalni ścieków, co nie wiązało się z tak wyraźnym wzrostem liczebności ludności korzystających z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. Co naturalne największe wzrosty odnotowano w krajach, gdzie współczynnik ten w 2005 roku był najniższy. Zauważalne jest wyrównywanie poziomu dostępności do oczyszczalni ścieków. Za wyjątkiem Turcji, w każdym państwie zauważalny jest wyższy wzrost odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni PUB (średni wzrost o 19,9 pkt. %), niż oczyszczalni ogółem (9,6%). Polski sektor wod-kan rozwija się w tempie podobnym do Turcji, Węgier, Rumunii i Litwy doganiając skutecznie czołówkę krajów zachodniej Europy.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1