Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przesłała członkom opracowanie pn. „Ścieki przemysłowe i komunalne oraz oczyszczalnie ścieków w 2014 roku”.

Opracowanie to sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz z internetowej strony Banku Danych Lokalnych GUS.

Opracowanie zawiera dane ilościowe dotyczące:
- ścieków przemysłowych oraz komunalnych odprowadzonych do wód lub do ziemi,
- ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną,
- nieczystości ciekłych,
- ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków,
- oczyszczalni ścieków.

Mateusz Bogdanowicz
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1