Istotną kwestią, która jest pochodną problemu związanego ze wzrostem cen wody (przedstawione: http://www.igwp.org.pl/index.php/nasza-aktywnosc/analizy-ekonometryczne/531-ceny-wody-i-przecietne-zuzycie-wody-w-wojewodztwach-w-2002-i-2014-roku ) jest dostępność cenowa. Jest to iloraz wydatków na wodę i dochodu rozporządzalnego na osobę. Pierwszą informacją, jaką należy zdobyć jest więc wysokość dochodu rozporządzalnego. Znajduje się ona w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych w 2014 r.”

Dane te przedstawione są w podziale na grupy kwintylowe, wielkość gospodarstwa domowego, grupy zawodowe oraz dodatkowo na województwa. Wydatki na wodę na potrzeby niniejszego artykułu wyliczone zostały z ogólnodostępnych danych GUS, jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia wody. Przeciętny dochód rozporządzalny w Polsce w 2014 wyniósł 1 340,44 zł, co oznacza, że przy średniej cenie wody wynoszącej 3,66 zł/m3 i zużyciu wody na poziomie 2,83 m3/miesiąc, dostępność cenowa wody wynosiła 0,76%. Wysokość dochody rozporządzalnego różniła się w poszczególnych województwach dość znacznie. Osiągała wartości od poziomu 1 053,02 zł w podkarpackim do 1 703,62 zł w mazowieckim. Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej o niemal 62%, przy czym minimalna jest o 22% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 27% wyższa od średniej dla całej Polski. Rozpiętość dochodu rozporządzalnego jest więc mniejsza niż rozpiętość cenowa wody o 15 punktów procentowych. Obliczając wartość wskaźnika dostępności cenowej dla każdego z województw otrzymujemy wartości kształtujące się na poziomie od 0,60% w województwie lubelskim do 0,91% w śląskim. Kształtowanie się wysokości wskaźnika dostępności cenowej wody na tle przeciętnego dochodu rozporządzalnego (zł/osobę/miesiąc) zostało zaprezentowane na poniższej mapie Polski.

Mapa 1 Dostępność cenowa wody w województwach w 2014 roku.

dostepnoscwody wykres

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1