Istotną kwestią, która jest pochodną problemu związanego ze wzrostem cen wody (przedstawione: http://www.igwp.org.pl/index.php/nasza-aktywnosc/analizy-ekonometryczne/531-ceny-wody-i-przecietne-zuzycie-wody-w-wojewodztwach-w-2002-i-2014-roku ) jest dostępność cenowa. Jest to iloraz wydatków na wodę i dochodu rozporządzalnego na osobę. Pierwszą informacją, jaką należy zdobyć jest więc wysokość dochodu rozporządzalnego. Znajduje się ona w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych w 2014 r.”

Dane te przedstawione są w podziale na grupy kwintylowe, wielkość gospodarstwa domowego, grupy zawodowe oraz dodatkowo na województwa. Wydatki na wodę na potrzeby niniejszego artykułu wyliczone zostały z ogólnodostępnych danych GUS, jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia wody. Przeciętny dochód rozporządzalny w Polsce w 2014 wyniósł 1 340,44 zł, co oznacza, że przy średniej cenie wody wynoszącej 3,66 zł/m3 i zużyciu wody na poziomie 2,83 m3/miesiąc, dostępność cenowa wody wynosiła 0,76%. Wysokość dochody rozporządzalnego różniła się w poszczególnych województwach dość znacznie. Osiągała wartości od poziomu 1 053,02 zł w podkarpackim do 1 703,62 zł w mazowieckim. Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej o niemal 62%, przy czym minimalna jest o 22% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 27% wyższa od średniej dla całej Polski. Rozpiętość dochodu rozporządzalnego jest więc mniejsza niż rozpiętość cenowa wody o 15 punktów procentowych. Obliczając wartość wskaźnika dostępności cenowej dla każdego z województw otrzymujemy wartości kształtujące się na poziomie od 0,60% w województwie lubelskim do 0,91% w śląskim. Kształtowanie się wysokości wskaźnika dostępności cenowej wody na tle przeciętnego dochodu rozporządzalnego (zł/osobę/miesiąc) zostało zaprezentowane na poniższej mapie Polski.

Mapa 1 Dostępność cenowa wody w województwach w 2014 roku.

dostepnoscwody wykres

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.