Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w pierwszym kwartale 2016 roku przygotowała i przekazała swoim Członkom następujące opracowania:

Infrastruktura Komunalna w 2014 roku. Sieć wodociągowa.

Opracowanie dotyczy infrastruktury wodociągowej, zawiera informacje o długości sieci wodociągowej, liczbie przyłączy, liczbie zdrojów ulicznych, poborze i zużyciu wody oraz liczbie ludności faktycznie korzystającej z wodociągów. Dodatkowo na podstawie danych wyliczono i przedstawiono w podziale wojewódzkim wskaźniki: zużycie wody na kilometr sieci rozdzielczej, zużycie wody na jedno przyłącze, liczba ludzi przypadająca na jedno przyłącze wodociągowe liczba przyłączy przypadająca na kilometr sieci rozdzielczej oraz liczba osób przypadająca na kilometr rozdzielczej sieci wodociągowej.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Infrastruktura Komunalna w 2014 roku”, której źródłem danych były wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania wody.

 

Infrastruktura Komunalna w 2014 roku. Sieć kanalizacyjna.

Opracowanie dotyczy infrastruktury kanalizacyjnej, zawiera informacje o długości sieci kanalizacyjnej, liczbie przyłączy kanalizacyjnych, urządzeniach kanalizacyjnych, odprowadzonych ściekach, zebranych nieczystościach ciekłych oraz o liczbie ludności faktycznie korzystającej z sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo na podstawie danych wyliczono i przedstawiono w podziale wojewódzkim wskaźniki: produkcja ścieków na km kanalizacyjnej sieci rozdzielczej, produkcja ścieków na przyłącze kanalizacyjne, liczba osób przypadająca na przyłącze kanalizacyjne, liczba osób przypadająca na km kanalizacyjnej sieci rozdzielczej, liczba przyłączy na km kanalizacyjnej sieci rozdzielczej.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Infrastruktura Komunalna w 2014 roku”, której źródłem danych były wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w Polsce. Struktura, forma własności w 2015

Opracowanie zawiera informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Poruszone są w nim kwestie dotyczące struktury przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z uwzględnieniem formy prawnej, formy własności oraz dynamiki zmian w tej materii.

Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego Przemysłu 2015 oraz opracowania pt. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015r.” wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w Polsce. Zatrudnienie, wynagrodzenia 2014

Opracowanie zawiera informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych, przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia w branży w porównaniu do całej gospodarki, przemysłu oraz innych wybranych branż.

Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2015 oraz Rocznika Statystycznego Przemysłu 2015 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2014 roku

Opracowanie to zostało sporządzone na podstawie danych z Roczników Statystycznych RP oraz danych znajdujących się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Zawiera ono zestawienia cen na przestrzeni ostatnich lat, dynamikę cen wody w porównaniu do innych produktów oraz zestawienie istotnych informacji dot. kształtowania się cen wody.

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Marta Wojnowska
Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1