Struktura ścieków oczyszczanych na komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniła się diametralnie. Jak widać na wykresie jeszcze w 1995 roku największa ilość ścieków oczyszczana była na biologicznych oczyszczalniach ścieków. W tym okresie drugą najbardziej popularną metodą oczyszczania ścieków komunalnych było oczyszczanie mechaniczne. Trzecim rodzajem stosowanej technologii, było oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli takie gwarantujące odpowiedni poziom eliminacji azotu i fosforu ze ścieków. Oczyszczanie chemiczne już w połowie lat dziewięćdziesiątych było marginalnym sposobem oczyszczania ścieków, a całkowicie zniknęło w roku 2003. Stosunkowo z biegiem lat, z poszerzaniem się dostępności technologii oraz zmieniającymi się wymogami prawa dominującą metoda stało się oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.

wykres 1

W roku 1995 z podwyższonym usuwaniem biogenów oczyszczane było jedynie 6,4% ścieków oczyszczanych. W roku 2000 odsetek ten wynosił 35,8%, w 2005 57,5%, a w roku 2014 tym sposobem oczyszczane było aż 84,8% wszystkich oczyszczonych ścieków, które były odprowadzone siecią kanalizacyjną. W roku 2014 ilość ścieków oczyszczanych biologicznie oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów wyniósł aż 99,8%. Warto zaznaczyć, że w roku 2014 ilość ścieków oczyszczonych stanowiła 99,92% ścieków odprowadzonych na oczyszczalnie i wymagających oczyszczenia, co jest bardzo pozytywnym świadectwem postępu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Poniżej dodatkowo przedstawiono w podziale wojewódzkim ilości ścieków odprowadzonych na komunalne oczyszczalnie ścieków (tło) oraz ilości ścieków oczyszczonych ogółem (niebieski słupek) oraz ilość ścieków oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem biogenów (pomarańczowy słupek).

wykres 2

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1