W Polsce w ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Jest to związane z licznymi dofinansowaniami, jakie pochodziły z programów UE w latach 2007–2013. W latach 2007–2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 35,4 tys. km, w tym ponad 26,5 tys. km sieci wybudowano na obszarach wiejskich. W tym samym okresie sieć kanalizacyjna wydłużyła się o prawie 53,4 tys. km, w tym prawie 32 tys. km sieci powstało na obszarach wiejskich.

W latach 2007–2014 najbardziej znaczący przyrost w długości sieci wodociągowej zaobserwowano w miastach województw: podkarpackiego – o prawie 32%, zachodniopomorskiego – o ponad 23,5% i wielkopolskiego – o 21,6% oraz na obszarach wiejskich województw: zachodniopomorskiego – o ponad 29%, warmińsko-mazurskiego – o prawie 22% i pomorskiego – o ponad 19%.

Z kolei największy przyrost w długości sieci kanalizacyjnej zaobserwowano w miastach województw: mazowieckiego – o ponad 57%, śląskiego – o ponad 47% oraz podkarpackiego – o prawie 47%. Na obszarach wiejskich najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej odnotowano w województwach: świętokrzyskim – o ok. 150%, opolskim – o prawie 138%, mazowieckim – o ok. 123% oraz lubuskim – o prawie 110%.

W 2014 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce ponad 292 tys. km I w stosunku do 2013 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 4,8 tys. km.
W 2014 r. prawie 78% długości sieci wodociągowej zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 1 tys. Km, a na terenach wiejskich przybyło ponad 3,3 tys. km nowej sieci.

W 2014 r. w stosunku do 2013 r. największy wzrost długości sieci wodociągowej odnotowano na terenach województw: wielkopolskiego – o 3,1%, małopolskiego – o 2,7% i zachodniopomorskiego – o 2,6% a najmniejszy w łódzkim – 0,7% i kujawsko-pomorskim – 1,1%.

W 2014 r. sieć kanalizacyjna była ponad dwukrotnie krótsza od sieci wodociągowej i wyniosła prawie 143 tys. km. W stosunku do 2013 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ponad 9,9 tys. km.

Na obszarach wiejskich usytuowane było prawie 57% długości sieci kanalizacyjnej. W porównaniu z 2013 r. długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o ponad 6 tys. Km. W analogicznych okresie w miastach położono prawie 3,9 tys. km sieci.

W 2014 r. największy wzrost długości sieci kanalizacyjnej odnotowano w województwie mazowieckim – o 16,9 % (w miastach – o 23%, na obszarach wiejskich – o 10,1%), lubuskim – o 9,8% (w miastach – o 4%, na obszarach wiejskich – o 16,4%) i małopolskim – o 9,2% (w miastach – o 3,7%, na obszarach wiejskich – o 12,6%,), a najmniejszy w kujawsko-pomorskim – o 3,6%.

dlugosc sieci 1

 

dlugosc sieci 1

 

Mateusz Bogdanowicz - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1