Główny Urząd Statystyczny dostarcza informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie gospodarki wodnej. W dziale tym wyróżniamy między innymi nakłady na:
• ujęcia i doprowadzenia wody
• budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Poniższy wykres i tabela przedstawiają sumy nakładów inwestycyjnych w poszczególnych województwach za okres 2001-2014. Kolory województw przedstawiają sumy wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodną, natomiast wysokość słupków obrazuje wysokość nakładów na poszczególne rodzaje inwestycji.

mapka naklady

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w okresie 2001-2014 w Polsce wyniosła niemal 33,8 mld zł. Budowa ujęć i doprowadzeń wody kosztowała 15,6 mld zł, natomiast na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody przeznaczono 5,5 mld zł. Jak widać, suma tych dwóch rodzajów inwestycji jest o wiele mniejsza od sumy nakładów ogółem. Do pozostałych, nie ujętych w formie wykresu słupkowego składowych działów gospodarki wodnej należą: zbiorniki i stopnie wodne, regulacja i zabudowa rzek i potoków górskich, obwałowania przeciwpowodziowe oraz stacji pomp na zawałach i obszarach depresyjnych. Są to istotne działania związane z gospodarką wodną, nie są one jednak przedmiotem działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Jak widać z powyższego wykresu największą część środków przeznaczono na terenach województw: śląskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego (łącznie 39% nakładów w Polsce) Województwami, w których zainwestowano najmniej są opolskie, lubuskie, podlaskie oraz świętokrzyskie (łącznie 8% nakładów w Polsce).

W każdym z województw głównym kierunkiem inwestycji były ujęcia i doprowadzenia wody. Szczegółowe dane dotyczące sumy nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodną w latach 2001-2014, wraz z jej wybranymi składowymi zamieszczone zostały w poniższej tabeli.

Tabela naklady

 

Mateusz Bogdanowicz - Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1