Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014.
Zawiera dane dotyczące ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi, ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, nieczystości ciekłych oraz ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.

Ilości ścieków przedstawione są wg. sposobów oczyszczania oraz z uwzględnieniem podziału na województwa. Opracowanie zawiera również dane dotyczące liczby komunalnych oczyszczalni ścieków wraz z podziałem na ich rodzaj, liczby miast obsługiwanych przez komunalną oczyszczalnię ścieków. Wybrane dane przedstawione są w kilkuletnim horyzoncie czasowym, dzięki czemu możemy zaobserwować również dynamikę zmian działań inwestycyjnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Opracowanie „Ścieki przemysłowe i komunalne oraz oczyszczalnie ścieków w 2013 roku" otrzymali wszyscy Członkowie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Zainteresowanych opracowaniem zapraszamy do kontaktu.

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Marta Wojnowska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1