Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie bada zmiany cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej w bieżącym roku ankiety oraz dzięki zebraniu dodatkowych informacji samodzielnie uzyskano dane na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla 473 różnych taryf.

Spośród tych przedsiębiorstw 82,5% to spółki prawa handlowego, wśród których 4,6% to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 95,4% są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe stanowią 15,2% badanej grupy. W 2,1% przypadków działalnością wod-kan zajmowały się bezpośrednio Urzędy Gmin, zanotowano jeden przypadek prowadzenia działalności wod-kan przez osobę fizyczną (0,2%). Badane spółki dostarczały wodę i odprowadzały ścieki w sumie w 666 gminach, to jest 26,87% spośród 2 479 gmin w kraju. Pod względem wielkości przedsiębiorstw wyróżniono 15,3% przedsiębiorstw małych, 62,0% przedsiębiorstw średnich oraz 22,7% dużych.

Najczęstszym trybem wdrażania taryfy była uchwała rady gminy/miasta, która wystąpiła w 53,0% przypadkach. W 32,2% przypadków taryfy wdrożono na podstawie art. 24 ust. 8 (brak uchwały) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (niemal dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym). Przedłużenie wystąpiło w 14,4% przypadków. W jednym przypadku taryfa weszła w życie decyzją wojewody.
Wartości przeciętnych (średnia arytmetyczna i pozycyjna) cen wody i ścieków w poszczególnych grupach oraz podstawowe charakterystyki statystyczne przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela1

 

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Mateusz Bogdanowicz

Photo credit: 

Au Kirk / Foter / CC BY

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1