Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2013 roku" sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014 oraz raportu Infrastruktura Komunalna 2013 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Zawiera dane dotyczące ilości poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, zużycia wody w gospodarstwach domowych oraz jakości wody dostarczanej ludności w 2013 roku. Dane dotyczące poboru wody przedstawione są w podziale wojewódzkim, z wyszczególnieniem źródeł i celów. Przedstawione są również dane dotyczące zużycia wody na mieszkańca. Wybrane dane przedstawione są w kilkuletnim horyzoncie czasowym, dzięki czemu możemy zaobserwować również dynamikę zmian działań inwestycyjnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Opracowanie ujęte zostało w trzech rozdziałach:
1. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności.
2. Zużycie wody z wodociagów w gospodarstwach domowych.
3. Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia w 2013 roku.

Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2013 roku" otrzymali wszyscy Członkowie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Zainteresowanych opracowaniem zapraszamy do kontaktu.

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Marta Wojnowska

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1