Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Z analizy danych wyłania się obraz bardzo zróżnicowanych i niejednokrotnie rozbudowanych systemów opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Są przedsiębiorstwa, które ustalają jednakową taryfę dla wszystkich odbiorców i nie stosują opłat abonamentowych. Coraz częściej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zróżnicowane ceny za wodę i ścieki dla poszczególnych grup taryfowych i rozbudowane systemy naliczania opłat abonamentowych. W przypadku wystąpienia opłaty abonamentowej bezpośrednie porównywanie średnich cen w województwach nie odzwierciedla faktycznych obciążeń odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Celem bardziej prawidłowego porównania faktycznych obciążeń na potrzeby przeprowadzanej ankiety wprowadzono cenę wskaźnikową rozumianą jako iloraz przychodów ze sprzedaży uzyskanych w danym roku, odpowiednio z działalności wodociągowej lub kanalizacyjnej i ilości metrów sześciennych sprzedanej wody lub ścieków. W wyniku zebranych ankiet uzyskano następujące dane: średnia krajowa cena wskaźnikowa wyniosła:

· 4,40 zł za 1 m3 wody,

· 7,85 zł za 1 m3 ścieków.

Analizując w dalszej części ceny wskaźnikowe, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

cena wskaźnikowa dotyczy ostatniego zakończonego okresu sprawozdawczego, w przypadku niniejszej ankiety - roku 2016; natomiast taryfy podawane są na dzień 1 lipca 2017.w ankiecie określono sposób wyliczenia ceny wskaźnikowej jako: przychody ze sprzedaży uzyskane w 2016 roku z działalności wodociągowej (kanalizacyjnej) przez ilość metrów sześciennych sprzedanej wody (ścieków). Przychody ze sprzedaży ewidencjonuje się w wartości netto (bez VAT), natomiast ceny podawane w ankiecie są cenami brutto (z VAT).

Po uwzględnieniu różnic wynikających z podatku VAT (w 2016 roku - 8%) otrzymano następujące średnie ceny wskaźnikowe:

· 4,75 zł za 1 m3 wody,

· 8,48 zł za 1 m3 ścieków.

Marta Wojnowska, główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1