Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku prowadzi prace związane z projektem benchmarkingu, będącym coroczną wielowymiarową analizą porównawczą wyników działalności podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
Raport, będący corocznym efektem prac nad projektem, jest źródłem danych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Wyniki raportu pozwalają na określenie pozycji danego podmiotu w wybranych obszarach badawczych i wyznaczanie kierunków doskonalenia.

Pracujący nad projektem zespół dążył do stworzenia wartości dodanej do corocznych raportów w oparciu o przekrojowe wykorzystanie dostępnych danych. Efektem tego jest raport pt. BENCHMARKING - WYBRANE WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE ZA LATA 2014-2018.

Publikacja zawiera:

  • ponad 230 stron
  • ponad 200 wykresów
  • ponad 100 tabel z danymi

Ten największy zbiór danych o branży na przestrzeni ostatnich lat można zamówić TUTAJ

Zgodnie z danymi opracowania GUS pn. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019r.”. w 2019 r. w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zarejestrowanych było ogółem 1 918 podmiotów gospodarczych, w tym:
• 774 spółki handlowe,
• 523 zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
• 316 spółek wodnych,
• 261 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• 36 spółek cywilnych,
• 1 przedsiębiorstwo państwowe,
• 7 spółdzielni.
Struktura ta została przedstawiona na wykresie.

Wykres 1 Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2019 roku

Wykres Marta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019 r.

Jak widać, z powyższego wykresu najwyższy udział w strukturze podmiotów gospodarczych wykazywały:
• spółki handlowe – 40,35% (2018 – 40,16%, 2017 – 40,48%, 2016 - 39,75%, 2015 – 38,14%)
• zakłady budżetowe – 27,27% (2018 – 28,02%, 2017 – 28,53%, 2016 – 28,98%, 2015 – 30,28%),
• spółki wodne – 16,48% (2018 – 16,63%, 2017 – 16,46%, 2016 – 16,44%, 2015 – 16,22%).
Ponad 13,5% podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niecałe 2% stanowiły spółki cywilne, a około 0,5% - przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie.

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2018 roku łączne nakłady inwestycyjne w 2017 w gospodarce ogółem wyniosły 257 881 mln zł, w przemyśle 94 762 mln złotych, w przedsiębiorstwach z sekcji: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków - 5 634 mln zł, natomiast w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody 1 627 mln zł, stanowiąc 0,6% krajowych nakładów inwestycyjnych ogółem.

Szanowni Państwo,

informujemy, że nowy portal cenywody.pl, jedyne miejsce przedstawiające ceny za wodę i ścieki w Polsce z możliwością ich bezpośredniego analizowania online, został już uruchomiony!

Dostęp do portalu mają tylko przedsiębiorstwa, które wypełniły ankietę IGWP: Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2018 roku.

Wszystkim aktywnie uczestniczącym w badaniu ankietowym dziękujemy za przesłane dane. Cały czas będziemy doskonalić nasz portal, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi. Zapraszamy do dalszej współpracy!

Dorota Jakuta
Prezes Izby

Kontakt w sprawie portalu cenywody.pl:
Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 52 376 89 16 +48 608 328 798

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca 2017.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca.

Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział zarówno przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Z powstawaniem nowych sieci wodociągowych, ściśle związany jest odsetek ludności posiadający dostęp do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, zwany potocznie stopniem zwodociągowania. Zmiany poziomu zwodociągowania w latach 2002-2015 zostały zobrazowane na poniższym wykresie.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1