Do najistotniejszych ostatnio zagadnień należy zaangażowanie EUREAU  w konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy obywatelskiej “Prawo do Wody” (Right to Water). W wyniku spotkania potwierdzono, że wszyscy członkowie federacji są przeciwni obowiązkowemu, scentralizowanemu benchmarkingowi.

W tym roku europejska  federacja branży wod-kan EurEau obchodzi 40 urodziny. Została założona przez kilka narodowych organizacji skupiających dostawców wody w Unii Europejskiej. Jej nazwa pochodzi ze sklejenia dwóch francuskich wyrazów (francuski był wówczas podstawowym unijnym językiem): Europe (tzn. Europa) i Eau (tzn. woda). Była to wówczas organizacja mała, podobnie jak cała Unia, składająca się z 9 krajów członkowskich (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania). Zresztą Unia wcale wówczas Unią nie była, ale do 1993 roku – Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Plany Bezpieczeństwa Wody (Water Safety Plan - WSP) to system zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia. Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości I w odpowiedniej ilości.

W lutym odbyło się pierwsze w tym roku i ostatnie w tej kadencji posiedzenie komisji ds. Wody (EU1). W czerwcu planowane  się wybory prezydenta EurEau oraz na szefów komisji i członków prezydium. Najbliższe tygodnie będą więc czasem podsumowań, ale i planów na następne lata.

Ramowa Dyrektywa Wodna

Trwa wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Kraje członkowskie rozpoczęły kolejny cykl aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które muszą być gotowe w grudniu przyszłego roku. W większości krajów rozpoczęto już konsultacje społeczne, w których branżowe organizacje narodowe mają wziąć udział. EurEau monitoruje działania rządów...