Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zwane potocznie taksonomią, nieustająco wzbudza emocje. Ostatnio Komisja Europejska zaproponowała treść rozporządzenia wykonawczego. Pojawiły się w nim zapisy związane także z branżą wod-kan, o czym pisaliśmy na naszej stronie: https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1754-zrownowazone-finansowanie-taksonomia.

Konsultacje społeczne zaproponowanego rozporządzenia wykonawczego zakończyły się 18 grudnia 2020 r. Mniejszość blokująca 10 państw członkowskich opóźniła publikację ostatecznego dokumentu. Ich głównym zarzutem jest wykluczenie gazu ziemnego. Ponadto prawie każde państwo członkowskie lub grupa interesariuszy zgłosiły skargi dotyczące projektu tekstu. W sumie Komisja otrzymała ponad 46 000 odpowiedzi na konsultacje (wiele uwag było powtarzanych przez różnych uczestników). Oczekuje się, że Komisja przedstawi zaktualizowaną wersję projektu przedstawicielom krajowym UE podczas spotkania grupy ekspertów państw członkowskich UE ds. zrównoważonego finansowania, zaplanowanego na 26 stycznia 2021 r. Ostateczna wersja projektu aktu wykonawczego może zostać opublikowana na przełomie stycznia i lutego. Niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego mobilizują się, aby zablokować propozycję, ponownie z powodu wykluczenia gazu ziemnego. Zarówno Parlament, jak i państwa członkowskie mogą jedynie zatwierdzić lub odrzucić tekst, ale nie mogą go modyfikować treści zaproponowanej przez KE.

Szeroka debata nad dokumentem została przeprowadzona również wśród członków federacji EurEau. Nasze kontrowersje wzbudziły zapisy wymagające od przedsiębiorstw wod-kan osiągnięcia niektórych wskaźników (zużycie energii w zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu ścieków, wycieki), bez względu na warunki prowadzenia przez nich działalności.

Klara Ramm

Źródło EurEau