W dniach 11-12 Czerwca w Krakowie odbyło się spotkanie Komisji ds. Prawa i Ekonomii EUREAU, której IGWP jest członkiem. Goście z Europy mieli okazję wysłuchać prelekcji o działalności Izby, dynamicznym rozwoju branży wod-kan w ostatnich latach oraz o benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i z pewnością posłuży do dalszego rozwoju kontaktów Izby z przedstawicielami z branży wod-kan w krajach europejskich.