Kongres EurEau odbył się w Limassol (Cypr)
Poza spotkaniami komitetów roboczych odbył się także kongres poświęcony innowacjom.

Spotkanie w sprawie dyrektywy ściekowej (UWWTD)
16 listopada Komisja Europejska zorganizowała spotkanie dotyczące ewaluacji dyrektywy ściekowej. KE poinformowała o postępie prac i poprosiła o dane na temat wdrażania dyrektywy. Chodzi głównie o konkretne koszty (nie)wdrożenia UWWTD w terminie. Greet De Gueldre z EU2 przedstawiła prezentację na temat dyrektywy w kontekście zmian klimatu i gospodarki w obiegu zamkniętym. Spotkanie nie dostarczyło wielu nowych informacji jednakże potwierdziło, że najwięcej zainteresowania wzbudzają nowe zanieczyszczenia, przelewy burzowe i indywidualne systemy oczyszczania. Więcej dokumentów dotyczących ewaluacji dyrektywy można znaleźć tutaj.

Substancje oddziałujące na układ dokrewny
KE opublikowała komunikat wyrażający gotowość do podjęcia działań w celu ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami. Więcej można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie nawozowe
Doszło wreszcie do porozumienia między Parlamentem i Radą, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo, że Rozporządzenie zostanie opublikowane przed wyborami w maju 2019 roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Komisarzem ds. Rolnictwa Philem Hoganem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zasobów wody w przyszłej CAP. Komisarz zapewnił, że KE pracuje nad tym, aby rolnictwo stało się bardziej przyjazne środowisku.
Z kolei komisje ENVI i AGRI w PE dyskutowały nad wstępną wersją zmienionej CAP. EurEau zwraca uwagę na konieczność pełniejszej ochrony zasobów wodnych Niestety raport sprawozdawcy (Esther Herranz García) idzie w kierunku przeciwnym osłabiając wymagania ochrony środowiska.
EurEau zareagowała także na inicjatywę “Unijna polityka rolna- ocena jej wpływu na zasoby wodne”. Więcej tutaj

Dyrektywa dotycząca pestycydów
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje własny raport na temat tej dyrektywy. EurEau wskazuje na konieczność wdrożenia bardziej efektywnych zapisów w celu ochrony zasobów wodnych.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i jej wykorzystania
Dotyczy ono wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie. EurEau opracowuje stanowisko w tej sprawie. Nie jest to raczej priorytet dla Prezydencji Austriackiej, liczymy, że rumuńska przyspieszy prace nad dokumentem.

Projekt dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Trwają negocjacje nad ostatecznym tekstem dyrektywy dotyczącej produktów jednorazowego użytku. EurEau popiera ideę rozszerzonej odpowiedzialności producenta w gospodarce środkami higieny osobistej. Dla branży jest to istotne w kontekście blokowania kanalizacji przez wyrzucane do toalety tego typu produkty z tworzyw sztucznych. PE i KE maja bardziej ambitne podejście niż Rada reprezentująca kraje członkowskie. Jest możliwe, że ostateczna wersja dyrektywy powstanie przed końcem roku. Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj. Na stronie EurEau pojawiły się także informacje prasowe.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD)
Po październikowym głosowaniu w PE, tekst jest modyfikowany przez Radę. Kraje pracują nad zagadnieniem materiałów i produktów kontaktujących się z wodą. Jest mało prawdopodobne, żeby ostateczny tekst zmienionej dyrektywy powstał przed wyborami w maju 2019 r.

Europejska Infrastruktura Krytyczna
KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania dyrektywy w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej. Konsultacje trwają do 11 lutego EurEau weźmie w nich udział. Więcej o ewaluacji dyrektywy można znaleźć tutaj.

Restrykcje dla mikroplastiku i plastiku oxy-degradowalnego.
Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) na prośbę KE rozpatruje możliwość ograniczeń do stosowania mikroplastiku i oxy-degradowalnego plastiku dodawanego do niektórych produktów takich jak kosmetyki, detergenty, nawozy. Raport ECHA powinien być gotowy na początku przyszłego roku

Przyszłość Ramowej Dyrektywy Wodnej
Dyrektorzy wodni krajów członkowskich powołali grupę roboczą, która ma zaproponować przyszłość dyrektywy. Grupa opublikowała konkluzje. Trwają także konsultacje społeczne Ramowej Dyrektywy Wodnej dyrektywy powodziowej. W języku polskim można je znaleźć tutaj. EurEau weźmie w nich udział.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (EPR)
Grupa robocza PE ds. zmian klimatu, bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju zorganizowała konferencję na temat śmieci morskich i roli EPR. Wielu uczestników, w tym Komisarz Katainen, posłowie PE: M. Spyraki, J. Guteland, F. Federley potwierdzili, że Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest dobrym narzędziem ochrony środowiska i kontroli cyklu produktów. Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel podkreślił role EPR w redukcji emisji sztucznych włókien. Film podsumowujący spotkanie można znaleźć tutaj, a więcej informacji tutaj.

Stresory środowiska wodnego
W ramach Siódmego Programu Ramowego został opublikowany dokument dotyczący projektu MARS, obejmujący badania nad stresorami środowiska wodnego. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.mars-roject.eu/index.php/results.html.

Horyzont 2020 – gospodarka wodne
KE poszukuje ekspertów branży wodnej w dziedzinie innowacji i gospodarki w obiegu zamkniętym. Rola ekspertów będzie ocena propozycji złożonych w ramach Horyzontu 2020. Maja wziąć udział w pierwszym etapie oceny w ramach tematu CE-SC5-04-2019: Building a water smart economy and society , angażującego przedsiębiorstwa wodociągowe, które mają czas na składanie wniosków do lutego 2019r.

Informacje z EurEau:
- Organizacja wodociągów czeskich uruchomiła swoją nową stronę: https://www.sovak.cz/cs.
- Caterina Christodoulou wzięła udział w konferencji na temat odzysku fosforu. Jej prezentacja jest tutaj.
- Klara Ramm z EU3 reprezentowała zaprezentowała działalność EurEau na konferencji benchmarkingowej EBC w Atenach.

Wydarzenia
22 stycznia 2019 – warsztat “woda i rolnictwo”: Knowledge Sharing Workshop on Water and Agriculture, Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 – konferencja na temat zmian kimatu: 4th European Climate Change Adaptation Conference: Lizbona, Portugalia.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyszukiwanie